Utwórz fakturę

FINECON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FINECON
PIN 31324061
TIN 2020335471
Numer VAT SK2020335471
Data utworzenia 19 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FINECON
Rybničná 42
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 486 756 €
Zysk 285 549 €
Kapitał 662 714 €
Kapitał własny 473 618 €
Dane kontaktowe
E-mail info@finecon.sk
Telefon(y) 0244681011, 0244681012, 0244681013
Nr(y) faksu 0244681013
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 813,397
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 153,971
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 153,971
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 60,202
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 34,543
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 57,690
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 578
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 958
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 657,787
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 160,697
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 77,952
3. Produkty (123) - /194/ 24,572
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 57,369
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 804
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 259,797
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 246,485
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 246,485
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,496
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 816
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 237,293
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,969
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 235,324
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,639
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,639
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 813,397
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 759,167
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 100,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 100,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 363,618
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 363,618
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 285,549
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,230
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,109
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,109
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 46,977
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27,119
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,119
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,764
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,612
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,881
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,601
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,144
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,144
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,486,944
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,486,756
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 716,881
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 767,440
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,853
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 582
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,114,012
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 509,638
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 156,286
D. Usług (účtová grupa 51) 275,796
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 140,400
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 101,860
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 33,807
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,733
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,727
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,861
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,861
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 484
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,820
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 372,744
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 542,601
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 189
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 74
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 74
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 115
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,641
O. Walutowe straty (563) 1,952
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 689
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,452
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 370,292
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 84,743
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 84,743
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 285,549
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31324061 TIN: 2020335471 Numer VAT: SK2020335471
 • Zarejestrowana siedziba: FINECON, Rybničná 42, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Rastislav Vadovič Royova 2888/23 Bratislava 831 01 19.05.1992
  Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 1051/3 Bratislava 851 01 19.05.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Rastislav Vadovič 50 000 € (50%) Royova 2888/23 Bratislava 831 01
  Ing. Gabriela Šurinová 50 000 € (50%) Ševčenkova 1051/3 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.01.2015Nové predmety činnosti:
   výroba a distribúcia produktov na biodegradáciu organických látok
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   17.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Vadovič Pod vinicami 1983/15 Bratislava 811 02
   12.02.2009Nové sidlo:
   Rybničná 42 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 2888/23 Bratislava 831 01
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 1051/3 Bratislava 851 01
   Ing. František Vadovič Pod vinicami 1983/15 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 2888/23 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.05.1992
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 1051/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.05.1992
   11.02.2009Zrušené sidlo:
   Rybničná 42 Bratislava 831 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   30.11.2006Nové predmety činnosti:
   analýza a úprava vody
   meranie a sledovanie fyzikálnych a chemických veličín
   montáž elektrických zariadení
   20.04.2004Nové obchodné meno:
   FINECON, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.04.2004Zrušené obchodné meno:
   FINECON, s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.04.2004Nové sidlo:
   Rybničná 42 Bratislava 831 07
   31.03.2004Zrušené sidlo:
   Royova 23 Bratislava 831 01
   22.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Šurinová Ševčenkova 3 Bratislava
   21.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Šurinová Partizánska 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Šurinová Partizánska 3 Bratislava
   15.01.1997Nové obchodné meno:
   FINECON, s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt jedov a žieravín-výroba čistiacich produktov, s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov
   čistenie energetických zariadení mechanickým, chemickým a biologickým spôsobom
   biologické odbúravanie nečistôt
   14.01.1997Zrušené obchodné meno:
   FINECONNECTION spol. s r. o.
   19.05.1992Nové obchodné meno:
   FINECONNECTION spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Royova 23 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov a nehnuteľností s výnimkou tovaru vyžadujúceho zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodnej činnosti a výkonu služieb
   poradenstvo v technickej oblasti
   Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Šurinová Partizánska 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gabriela Šurinová Partizánska 3 Bratislava
   Ing. Rastislav Vadovič Royova 23 Bratislava