Utwórz fakturę

KOPLATEC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KOPLATEC
PIN 31324169
TIN 2020345481
Numer VAT SK2020345481
Data utworzenia 14 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOPLATEC
Továrenská 8
90066
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 460 308 €
Zysk 3 200 €
Kapitał 227 052 €
Kapitał własny 124 246 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0260301020, 0260301022, 0260301021
Nr(y) faksu 0260301023
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 199,354
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 52,065
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 52,065
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 45,194
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,871
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 146,602
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 75,960
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 75,960
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 39,556
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 39,556
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,556
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 139
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 139
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,947
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 167
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 30,780
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 687
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 687
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 199,354
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 127,445
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 23,236
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 23,236
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,323
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 2,323
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 98,686
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 98,686
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,200
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,318
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 178
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 178
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 31,153
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,940
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,940
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,061
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,788
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,364
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,987
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 8,987
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 31,591
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 31,591
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 428,718
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 460,308
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 178
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 245,024
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 183,516
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,590
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 452,767
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 74,140
D. Usług (účtová grupa 51) 116,375
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 225,216
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 167,668
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 55,896
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,652
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 421
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 36,419
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 36,419
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 196
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,541
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 238,203
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 72
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 69
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,446
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,443
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,374
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,167
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 967
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 967
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,200
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31324169 TIN: 2020345481 Numer VAT: SK2020345481
 • Zarejestrowana siedziba: KOPLATEC, Továrenská 8, 90066, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marián Líška Romanová 9 Bratislava 851 02 11.04.2001
  Ing. Viera Líšková Romanova 9 Bratislava 851 02 01.03.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marián Líška 11 618 € (50%) Romanová 9 Bratislava 851 02
  Ing. Viera Líšková 11 618 € (50%) Romanova 9 Bratislava 851 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.03.2014Noví spoločníci:
   Ing. Viera Líšková Romanova 9 Bratislava-Petržalka 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Enviteam, spol. s r.o. IČO: 31 359 965 Továrenská 8 Vysoká pri Morave 900 66
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Líšková Romanova 9 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 01.03.2009
   11.04.2001Nové sidlo:
   Továrenská 8 Vysoká pri Morave 900 66
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Líška Romanová 9 Bratislava 851 02
   Enviteam, spol. s r.o. IČO: 31 359 965 Továrenská 8 Vysoká pri Morave 900 66
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Líška Romanová 9 Bratislava 851 02
   10.04.2001Zrušené sidlo:
   Milana Pišúta 2 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   Enviteam, ú. s., Lamačská 1 Bratislava 833 30
   Fa. Meplatec GmbH 6463 Freigerieht SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Marián Líška Romanova 9 Bratislava
   12.01.1995Nové sidlo:
   Milana Pišúta 2 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
   11.01.1995Zrušené sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   14.05.1992Nové obchodné meno:
   KOPLATEC spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konštrukcia, výroba nástrojov a náradia všetkého druhu /výroba nástrojov a náradia, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením/
   výroba súčiastok z gumy, platických látok a kovov
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno predávať len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Enviteam, ú. s., Lamačská 1 Bratislava 833 30
   Fa. Meplatec GmbH 6463 Freigerieht SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Marián Líška Romanova 9 Bratislava