Utwórz fakturę

PETRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.12.2016
Basic information
Nazwa firmy PETRA
Stan Zniszczono
PIN 31324371
TIN 2020294067
Numer VAT SK2020294067
Data utworzenia 18 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PETRA
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 91 199 €
Zysk -9 073 €
Kapitał 258 696 €
Kapitał własny 22 482 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421262247554
Nr(y) faksu 0262247554
Date of updating data: 02.12.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 65,375
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 37,290
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 73
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,282
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 65,375
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,736
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 9,959
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 9,959
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 2,854
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,073
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,639
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 60,639
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,554
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 657
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,732
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,696
Date of updating data: 02.12.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 91,199
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 72,035
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 8,258
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,906
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 98,000
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 54,680
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 329
C. Usług (účtová grupa 51) 26,118
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 8,671
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,202
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -6,801
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -834
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 23
X. Interesu dochód (662) 2
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 21
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,334
N. Walutowe straty (563) 1,193
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 141
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,311
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -8,112
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -9,073
Date of updating data: 02.12.2016
Date of updating data: 02.12.2016