Utwórz fakturę

Medical & Financial Consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Medical & Financial Consulting
PIN 31324398
TIN 2020881060
Numer VAT SK2020881060
Data utworzenia 25 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Medical & Financial Consulting
Šustekova 51
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 326 494 €
Zysk 33 132 €
Kapitał 542 513 €
Kapitał własny 259 917 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421948098716, +421908714997, +421944457055
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 256,077
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 253,406
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 68,355
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 294,817
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 38,658
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,488
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 241,269
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 550,894
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 292,083
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,194
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 225,093
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 33,132
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 258,811
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 15,951
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 135,331
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 91,569
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,143
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 699
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 41,920
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 873
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 106,656
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 326,494
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,400
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 291,596
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 26,667
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 831
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 280,991
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,566
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,863
C. Usług (účtová grupa 51) 247,526
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 11,412
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 342
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 16,182
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 45,503
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 46,041
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 8,364
M. Koszty oprocentowania (562) 6,121
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,243
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -8,363
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 37,140
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 4,008
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 33,132
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31324398 TIN: 2020881060 Numer VAT: SK2020881060
 • Zarejestrowana siedziba: Medical & Financial Consulting, Šustekova 51, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ondrej Faith Gessayova 33 Bratislava 851 03 05.05.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ondrej Faith 33 194 € (100%) Gessayova 33 Bratislava 851 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.04.2012Nové sidlo:
   Šustekova 51 Bratislava 851 04
   03.04.2012Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 43 Bratislava 821 09
   15.02.2011Nové predmety činnosti:
   činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch:- poistenia alebo zaistenia,- kapitálového trhu,- prijímania vkladov,poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
   činnosť viazaného finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia
   14.02.2011Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb
   výkon činnosti poisťovacieho agenta
   27.10.2010Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie doplnkového dôchodkového poistenia v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   01.12.2009Nové sidlo:
   Mlynské nivy 43 Bratislava 821 09
   30.11.2009Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   29.10.2008Nové obchodné meno:
   Medical & Financial Consulting, s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   28.10.2008Zrušené obchodné meno:
   Medical & Financial Consulting s.r.o.
   04.10.2008Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Faith Gessayova 33 Bratislava 851 03
   03.10.2008Zrušené sidlo:
   Gessayova 33 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   František Schroner Gessayova 33 Bratislava 851 03
   09.04.2008Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti poisťovacieho agenta
   Noví spoločníci:
   František Schroner Gessayova 33 Bratislava 851 03
   08.04.2008Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti poisťovacieho makléra
   Zrušeny spoločníci:
   František Schroner Gessayova 22 Bratislava 851 03
   25.08.2006Nové obchodné meno:
   Medical & Financial Consulting s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti poisťovacieho makléra
   výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb
   24.08.2006Zrušené obchodné meno:
   Medicial & Financial Consulting s.r.o.
   07.08.2004Nové obchodné meno:
   Medicial & Financial Consulting s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gessayova 33 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   poradenská činnosť v oblasti obchodno - technických služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   školiaca činnosť
   organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenstvo v oblasti výživy a životného štýlu
   sprostredkovanie doplnkového dôchodkového poistenia v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   František Schroner Gessayova 22 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ondrej Faith Gessayova 33 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 05.05.2004
   06.08.2004Zrušené obchodné meno:
   Manex spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Teplická 17 Bratislava 831 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením./
   poskytovanie softwaru. /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku./
   poradenská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb súvisiacich s vyššieuvedeným predmetom podnikania
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Manca Teplická 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Manca Teplická 17 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Manca Teplická 17 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Manca Teplická 17 Bratislava
   25.05.1992Nové obchodné meno:
   Manex spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Teplická 17 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením./
   poskytovanie softwaru. /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku./
   poradenská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb súvisiacich s vyššieuvedeným predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Manca Teplická 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Manca Teplická 17 Bratislava