Utwórz fakturę

D.E.A.Consult, " /skrátene/ "Data Eko Audit Consult - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.10.2016
Basic information
Nazwa firmy D.E.A.Consult, " /skrátene/ "Data Eko Audit Consult
Stan Zniszczono
PIN 31324436
Data utworzenia 26 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba D.E.A.Consult, " /skrátene/ "Data Eko Audit Consult
Hattalova 12
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 121 065 €
Zysk 20 528 €
Kapitał 57 127 €
Kapitał własny 43 816 €
Dane kontaktowe
E-mail deaconsult@deaconsult.sk
witryna internetowa http://www.deaconsult.sk
Telefon(y) +421244453775, +421244453774, +421244452029
Telefon(y) kom. +421903793162
Nr(y) faksu 0244453775
Date of updating data: 12.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 80,791
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,952
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,952
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,952
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 77,139
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 86
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 86
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,845
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,813
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,795
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 32
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 71,208
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 584
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 70,624
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,700
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,700
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 80,791
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,067
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 18,590
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 18,590
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 996
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,555
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,555
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 20,398
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 20,398
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,528
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,724
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 828
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 251
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 577
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,699
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,905
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,905
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 583
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,219
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,415
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,577
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,197
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,197
Date of updating data: 12.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 118,342
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 121,065
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 118,342
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -313
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,036
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 95,439
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,372
D. Usług (účtová grupa 51) 30,810
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 55,929
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 42,417
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,069
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,443
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 286
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,042
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 25,626
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 83,847
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,535
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 7,530
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,851
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 6,705
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 146
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 684
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 26,310
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,782
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,782
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 20,528
Date of updating data: 12.10.2016
Date of updating data: 12.10.2016
  • PIN :31324436
  • Zarejestrowana siedziba: D.E.A.Consult, " /skrátene/ "Data Eko Audit Consult, Hattalova 12, 83103, Bratislava
  • Data utworzenia: 26 maj 1992
    • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
      10.10.2016Zrušené obchodné meno:
      "D.E.A.Consult, s.r.o." /skrátene/ "Data Eko Audit Consult, spol. s r.o."
      Zrušené sidlo:
      Hattalova 12 A Bratislava 831 03
      16.02.1996Nové sidlo:
      Hattalova 12 A Bratislava 831 03
      26.05.1992Nové obchodné meno:
      "D.E.A.Consult, s.r.o." /skrátene/ "Data Eko Audit Consult, spol. s r.o."
      Nová právna forma:
      Spoločnosť s ručením obmedzeným