Utwórz fakturę

TEMPUS AWT BAVARIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TEMPUS AWT BAVARIA
PIN 31324711
TIN 2020297565
Numer VAT SK2020297565
Data utworzenia 01 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TEMPUS AWT BAVARIA
Rastislavova 110
04001
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 132 654 €
Zysk -87 267 €
Kapitał 1 154 986 €
Kapitał własny -922 520 €
Dane kontaktowe
E-mail awt@awt.sk
Telefon(y) 0248276111, 0248276162
Nr(y) faksu 0248276162
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,022,479
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 339
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 339
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 339
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,022,021
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 599,860
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 599,860
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 421,846
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 233,026
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 233,026
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 195
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 188,625
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 315
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 315
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 119
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 119
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,022,479
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,009,745
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 713,669
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 713,669
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 172,254
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 71,362
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 71,362
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 41
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 41
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,879,804
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 411,713
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,291,517
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -87,267
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,032,224
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,029,134
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 962,939
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 962,939
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,277
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,757
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,038,302
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,859
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,085
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,085
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 132,654
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 183
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 23,273
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 109,198
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 218,362
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,344
D. Usług (účtová grupa 51) 558
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 515
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) -169
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 681
4. Koszty społeczne (527, 528) 3
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,983
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 24,141
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 35,474
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 154,347
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -85,708
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,719
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 188
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 178
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,747
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 20
2. Pozostałe koszty (562A) 20
O. Walutowe straty (563) -63
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,790
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,559
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -87,267
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -87,267
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31324711 TIN: 2020297565 Numer VAT: SK2020297565
 • Zarejestrowana siedziba: TEMPUS AWT BAVARIA, Rastislavova 110, 04001, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 czerwiec 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.08.2013Nové sidlo:
   Rastislavova 110 Košice 040 01
   28.08.2013Zrušené sidlo:
   Rožňavská 34 Bratislava 821 04
   21.09.2007Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vedenie účtovníctva
   kancelárske, administratívne a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
   11.04.2006Nové obchodné meno:
   TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o.
   10.04.2006Zrušené obchodné meno:
   AWT BAVARIA s.r.o.
   12.10.2005Noví spoločníci:
   Tempus- Bavaria s. r. o. Železiarenska 49 Košice 040 15
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Sojka Čordákova 46 Košice 040 11 Vznik funkcie: 04.10.2005
   Ing. Vincent Vattai Hanojská 3 Košice 040 13 Vznik funkcie: 04.10.2005
   11.10.2005Zrušeny spoločníci:
   AWT International Trade AG Hohenstaufengasse 6 Viedeň 1010 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kramár Pernecká 3287/11 Bratislava Vznik funkcie: 16.04.2002
   Dr. Martin Laa Kirchenwaldgasse 492 Alland 2534 Rakúsko Vznik funkcie: 09.09.2004
   09.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Dr. Martin Laa Kirchenwaldgasse 492 Alland 2534 Rakúsko Vznik funkcie: 09.09.2004
   08.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mirjana Urosevic-Markovic Budinskygasse 7/22 Wien 1190 Rakúsko Vznik funkcie: 11.03.2002
   10.09.2003Noví spoločníci:
   AWT International Trade AG Hohenstaufengasse 6 Viedeň 1010 Rakúsko
   09.09.2003Noví spoločníci:
   AWT Internationale Handels und Finanzierungs Aktiengesellschaft Hohenstaufengasse 6 Viedeň 1010 Rakúsko
   Zrušeny spoločníci:
   AWT Internationale Handels und Finanzierungs Aktiengesellschaft Hohenstaufengasse 6 Viedeň 1010 Rakúsko
   08.09.2003Zrušeny spoločníci:
   AWT Handels- und Beteiligungs (Deutschland) GmbH Louisenstrasse 59 Bad Homburg D-61 348 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Klöckler Komárnická 115/20 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 10.06.2002 Skončenie funkcie: 05.12.2002
   Ing. Danica Rauová Pečnianska 1198/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.07.2002 Skončenie funkcie: 12.12.2002
   16.07.2002Nové sidlo:
   Rožňavská 34 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Klöckler Komárnická 115/20 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 10.06.2002 Skončenie funkcie: 05.12.2002
   Ing. Peter Kramár Pernecká 3287/11 Bratislava Vznik funkcie: 16.04.2002
   Ing. Danica Rauová Pečnianska 1198/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.07.2002 Skončenie funkcie: 12.12.2002
   15.07.2002Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Wagner Čiližská 1 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 05.06.2002
   09.05.2002Nový štatutárny orgán:
   Mirjana Urosevic-Markovic Budinskygasse 7/22 Wien 1190 Rakúsko Vznik funkcie: 11.03.2002
   08.05.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Jan Cerny Wilhelminenstrasse 93/16 Viedeň 1060 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 3177/41 Bratislava Skončenie funkcie: 11.03.2002
   30.01.2002Noví spoločníci:
   AWT Handels- und Beteiligungs (Deutschland) GmbH Louisenstrasse 59 Bad Homburg D-61 348 SRN
   29.01.2002Zrušeny spoločníci:
   AWT Handels Gesellschaft mbH Concordiaplatz 2 Wien Rakúska republika
   07.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Krechňák Lábska 3 Zohor 900 51
   27.10.2000Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   26.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Zelenay Suchohradská 6 Bratislava
   21.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Wagner Čiližská 1 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 05.06.2002
   20.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Wagner Sasinkova 14 Bratislava 811 08
   20.07.1999Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Wagner Sasinkova 14 Bratislava 811 08
   19.07.1999Zrušené sidlo:
   Štúrova 11 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Führich Javorinská 4 Bratislava
   08.04.1999Nové obchodné meno:
   AWT BAVARIA s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   opravy motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Jan Cerny Wilhelminenstrasse 93/16 Viedeň 1060 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 3177/41 Bratislava Skončenie funkcie: 11.03.2002
   07.04.1999Zrušené obchodné meno:
   AWT SLOVAKIA s.r.o.
   02.11.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Führich Javorinská 4 Bratislava
   01.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.03.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Ladislav Krechňák Lábska 3 Zohor 900 51
   Andrej Zelenay Suchohradská 6 Bratislava
   12.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Kolník Pribišova 2 Bratislava
   08.07.1997Nové obchodné meno:
   AWT SLOVAKIA s.r.o.
   07.07.1997Zrušené obchodné meno:
   AWT Bratislava, spol. s r. o.
   28.09.1995Nové sidlo:
   Štúrova 11 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie seminárov a školení
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Kolník Pribišova 2 Bratislava
   27.09.1995Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 819 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr.Ing Otakar Bursák Pod Beránkom 4 Praha Česká republika
   01.12.1993Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.11.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.03.1993Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   28.02.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.06.1992Nové obchodné meno:
   AWT Bratislava, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 819 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, export, reexport a import tovaru všetkého druhu, s výnimkou vecí /tovaru/ na ktoré je potrebné zvláštne povolenie
   kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   AWT Handels Gesellschaft mbH Concordiaplatz 2 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr.Ing Otakar Bursák Pod Beránkom 4 Praha Česká republika