Utwórz fakturę

Interpharm - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Interpharm
PIN 31324762
TIN 2020319279
Numer VAT SK2020319279
Data utworzenia 01 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Interpharm
Podzáhradná 47
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 595 888 €
Zysk 347 €
Kapitał 355 131 €
Kapitał własny 24 238 €
Dane kontaktowe
E-mail firma@interpharm.sk
Telefon(y) 0240200400, 0240200404, 0240200440
Nr(y) faksu 0240200434, 0240200444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 378,344
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,081
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,081
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,081
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 369,194
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 137,748
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 137,748
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 21
8. Podatek odroczony należności (481A) 21
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 223,392
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 222,644
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 222,644
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 748
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,033
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,033
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,069
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,069
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 378,344
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,585
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 16,935
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 16,935
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 347
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 353,759
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,188
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,188
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 293,763
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 275,836
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 275,836
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,248
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,215
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,464
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,531
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,531
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 48,277
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,573,270
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,595,888
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,565,202
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,609
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 22,619
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,458
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,588,484
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,384,982
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,800
D. Usług (účtová grupa 51) 25,111
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 162,044
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 115,494
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 42,531
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,019
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,819
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,302
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,302
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,426
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,404
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 171,537
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,671
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 662
2. Pozostałe koszty (562A) 662
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,009
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,671
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,733
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,386
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,321
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 65
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 347
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015