Utwórz fakturę

ARPLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ARPLUS
PIN 31324851
TIN 2020325472
Numer VAT SK2020325472
Data utworzenia 01 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARPLUS
Haburská 16
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 164 288 €
Zysk -3 445 €
Kapitał 127 277 €
Kapitał własny 5 939 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243427531, 0905432813
Telefon(y) kom. +421905291442, 0905291442, 0905432813
Nr(y) faksu 0243427540
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,597
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,597
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,371
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 6,710
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,898
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 31,152
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 69,968
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,495
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,363
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,445
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 67,473
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 656
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 68,145
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 66,055
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) -217
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,355
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 952
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) -1,328
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 164,288
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 95,289
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 66,590
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,409
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 165,712
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 76,305
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 54,355
C. Usług (účtová grupa 51) 9,583
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 22,997
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 190
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 746
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,536
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,424
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 21,636
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 163
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 163
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,224
M. Koszty oprocentowania (562) 35
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,189
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,061
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -2,485
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -3,445
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31324851 TIN: 2020325472 Numer VAT: SK2020325472
 • Zarejestrowana siedziba: ARPLUS, Haburská 16, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 czerwiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava 07.10.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Tomáš Hledík 3 319 € (50%) Trnavská 38 Bratislava
  Ing. Arpád Ravinger 3 319 € (50%) Bratislava 821 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava 821 02
   Ing. Arpád Ravinger Trnavská 38 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava 821 02
   Ing. Arpád Ravinger Trnavská 38 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava
   08.03.1995Nové sidlo:
   Haburská 16 Bratislava 821 01
   07.03.1995Zrušené sidlo:
   Prešovská 38 Bratislava 821 02
   01.06.1992Nové obchodné meno:
   ARPLUS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 38 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru
   konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovenie programov na zákazku/
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava 821 02
   Ing. Arpád Ravinger Trnavská 38 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Hledík Trnavská 38 Bratislava