Utwórz fakturę

ROALA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ROALA
PIN 31324860
TIN 2020926039
Numer VAT SK2020926039
Data utworzenia 29 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ROALA
Romanova 28
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 223 687 €
Zysk 147 675 €
Kapitał 1 512 847 €
Kapitał własny 610 847 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903940305
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,326,522
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 729,570
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 49,494
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 700
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 34,948
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,846
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 680,076
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 680,076
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 595,500
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 201,695
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 201,695
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 383,070
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 223,337
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 223,337
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 28,982
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,207
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 109,544
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,735
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,076
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,659
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,452
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,452
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,326,522
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 758,222
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 46,471
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 46,471
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,647
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,647
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 559,429
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 559,429
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 147,675
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 568,300
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 154
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 154
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 3,614
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 477,069
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 111,564
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 111,564
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 354,701
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 815
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 538
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,149
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,302
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,645
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,645
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,011
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 42,807
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,201,524
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,223,687
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 852,829
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 348,695
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 324
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,839
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,009,913
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 773,251
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,757
D. Usług (účtová grupa 51) 214,600
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,900
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,019
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,923
4. Koszty społeczne (527, 528) 958
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 877
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,192
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,192
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -18,983
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,319
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 213,774
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 205,916
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,909
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,907
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 15,675
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,536
2. Pozostałe koszty (562A) 5,536
O. Walutowe straty (563) 6,619
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,520
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,766
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 200,008
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 52,333
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 52,333
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 147,675
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31324860 TIN: 2020926039 Numer VAT: SK2020926039
 • Zarejestrowana siedziba: ROALA, Romanova 28, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Josef Robel Romanova 28 Bratislava 851 02 01.01.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Josef Robel 39 833 € (85.7%) Romanova 28 Bratislava 851 02
  Alena Robelová 6 639 € (14.3%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.05.2007Noví spoločníci:
   Ing. Josef Robel Romanova 28 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Josef Robel Romanova 28 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 01.01.2007
   29.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Robel Romanova 28 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Robel Romanova 28 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 01.01.2007
   08.03.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Robel Romanova 28 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Robel Romanova 28 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 01.01.2007
   07.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Robelová Romanova 28 Bratislava
   27.06.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie, usporadúvanie a zabezpečovanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, mítingov a spoločenských podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   29.05.1992Nové obchodné meno:
   ROALA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Romanova 28 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Noví spoločníci:
   Alena Robelová Romanova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alena Robelová Romanova 28 Bratislava