Utwórz fakturę

S.F.COMMERCE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.02.2016
Basic information
Nazwa firmy S.F.COMMERCE
PIN 31324983
TIN 2020359495
Numer VAT SK2020359495
Data utworzenia 28 maj 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S.F.COMMERCE
Silvánová 4
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 285 312 €
Zysk -119 €
Kapitał własny -42 450 €
Dane kontaktowe
E-mail office@sf-commerce.sk
Telefon(y) 0336402271, 0336404630, 0336463927
Nr(y) faksu 0336404630
Date of updating data: 23.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 440,449
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 356,892
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 356,892
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 147,082
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 147,765
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,930
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 52,115
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 82,418
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 55,603
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 55,603
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 19,805
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 19,805
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,805
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,010
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,868
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,142
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,139
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,139
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 440,449
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,472
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,272
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,272
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 680
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 680
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -119
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 430,908
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,196
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,196
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 49,701
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 34,458
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,458
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,728
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,058
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,783
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,674
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 158
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 158
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 378,853
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,069
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 7
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,062
Date of updating data: 23.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 244,425
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 285,312
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 233,299
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,126
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 38,692
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,195
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 282,660
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 179,300
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,961
D. Usług (účtová grupa 51) 44,772
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 35,168
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,999
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,094
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,075
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 918
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,472
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,472
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 215
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,854
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,652
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,392
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,811
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,811
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,811
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 841
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -119
Date of updating data: 23.02.2016
Date of updating data: 23.02.2016
 • PIN :31324983 TIN: 2020359495 Numer VAT: SK2020359495
 • Zarejestrowana siedziba: S.F.COMMERCE, Silvánová 4, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 28 maj 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. arch. Ružena Fabini Taborsky str. 2/1/3 Pressbaum 3021 Rakúska republika 12.02.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. arch. Ružena Fabini 3 339 € (50.3%) Pressbaum 3021 Rakúska republika
  ASK s.r.o. 3 300 € (49.7%) Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.02.2016Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.12.2013Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ružena Fabini Taborsky str. 2/1/3 Pressbaum 3021 Rakúska republika
   14.12.2011Nové obchodné meno:
   S.F.COMMERCE s. r. o.
   15.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ružena Fabini Taborsky str. 2/1/3 Pressbaum 3021 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.02.2003
   22.07.2003Nové sidlo:
   Silvánová 4 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   ASK s.r.o. IČO: 35 716 681 Silvánová 4 Pezinok 902 01
   28.05.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikat.poradenstvo, účtov. ap., výskum trhu
   architektonické a inžinierske služby /vr. projektovania/
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť, okrem tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie