Utwórz fakturę

REMAPLAST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.12.2015
Basic information
Nazwa firmy REMAPLAST
PIN 31325017
TIN 2020350310
Numer VAT SK2020350310
Data utworzenia 01 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REMAPLAST
Kopčianska 15
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 473 332 €
Zysk 15 076 €
Dane kontaktowe
E-mail info@remaplast.sk
witryna internetowa http://www.remaplast.sk
Telefon(y) +421263830991, +421263830993
Nr(y) faksu 0263830992
Date of updating data: 28.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 355,570
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,201
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,201
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,094
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,107
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 347,408
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 160,810
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 211
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 160,599
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 142,068
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 138,839
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 138,839
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 707
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,522
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 44,530
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 44,351
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 179
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,961
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,961
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 355,570
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,695
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,972
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 697
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -22,050
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -22,050
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,076
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 352,875
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,060
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 38
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 4,022
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 253,382
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 230,169
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 230,169
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,599
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,161
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,798
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,655
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,477
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,477
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 90,956
Date of updating data: 28.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,472,966
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,473,332
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,440,248
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 32,718
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 366
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,440,065
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,140,824
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,090
D. Usług (účtová grupa 51) 124,147
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 140,210
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 105,006
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 31,655
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,549
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,497
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,289
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,289
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,008
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 33,267
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 187,905
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,718
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,563
2. Pozostałe koszty (562A) 7,563
O. Walutowe straty (563) 38
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,117
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,718
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 20,549
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,473
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,473
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 15,076
Date of updating data: 28.12.2015
Date of updating data: 28.12.2015
 • PIN :31325017 TIN: 2020350310 Numer VAT: SK2020350310
 • Zarejestrowana siedziba: REMAPLAST, Kopčianska 15, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 czerwiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Karol Plankenauer Chorvátsky Grob 900 25 01.06.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Karol Plankenauer 6 972 € (100%) Chorvátsky Grob 900 25
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.02.2012Nové sidlo:
   Kopčianska 15 Bratislava 851 01
   28.06.2007Noví spoločníci:
   Ing. Karol Plankenauer Chorvátska 167/46 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Plankenauer Chorvátska 167/46 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.06.1992
   14.12.1992Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   01.06.1992Nové obchodné meno:
   REMAPLAST spol. s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj zmiešaného tovaru
   dovoz a vývoz tovaru a služieb, okrem komodít, kde sa požaduje osobitné povolenie
   obchodné, odbytové a sprostredkovateľské služby technické, poradenské, konzultačné a marketingové služby
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia