Utwórz fakturę

Dagda - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Dagda
PIN 31325149
TIN 2020851701
Numer VAT SK2020851701
Data utworzenia 03 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Dagda
Kvetná 3511/12
94501
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 692 651 €
Zysk 6 732 €
Kapitał 160 029 €
Kapitał własny -4 687 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 220,186
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 63,198
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 35,299
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 35,299
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 27,899
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 27,899
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 156,988
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 150,336
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 150,336
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150,336
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,652
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,698
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,954
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 220,186
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,045
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -11,990
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -11,990
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,732
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 218,141
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 73
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 73
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 218,068
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 104,090
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 104,090
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 95,114
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,645
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,219
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 692,651
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 692,651
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 692,651
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 682,901
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,449
D. Usług (účtová grupa 51) 530,263
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 134,189
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 134,189
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,750
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 143,939
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 138
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 138
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -138
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,612
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,732
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31325149 TIN: 2020851701 Numer VAT: SK2020851701
 • Zarejestrowana siedziba: Dagda, Kvetná 3511/12, 94501, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 czerwiec 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.08.2008Nové sidlo:
   Kvetná 3511/12 Komárno 945 01
   Noví spoločníci:
   Mgr. Andrea Habartová Kvetná 2189/12 Komárno 945 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Andrea Habartová Kvetná 2189/12 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 21.08.2008
   27.08.2008Zrušené sidlo:
   Štúrova 10 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Karol Habart Palisády 715/37 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Karol Habart Palisády 715/37 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 03.06.1992
   15.11.2007Noví spoločníci:
   Tibor Habart Kvetná 2189/12 Komárno 945 01
   RNDr. Karol Habart Palisády 715/37 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Habart Kvetná 2189/12 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 03.06.1992
   RNDr. Karol Habart Palisády 715/37 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 03.06.1992
   14.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Tibor Habart Baštová 22 Komárno
   RNDr. Karol Habart Štúrova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Habart Baštová 22 Komárno
   RNDr. Karol Habart Štúrova 10 Bratislava
   03.06.1992Nové obchodné meno:
   Dagda spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Tibor Habart Baštová 22 Komárno
   RNDr. Karol Habart Štúrova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Habart Baštová 22 Komárno
   RNDr. Karol Habart Štúrova 10 Bratislava