Utwórz fakturę

JARKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JARKA
PIN 31325165
TIN 2020851712
Data utworzenia 03 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JARKA
Štúrova 11
81102
Bratislava
Financial information
Zysk -3 798 €
Dane kontaktowe
E-mail jarkasro@nextra.sk
Telefon(y) 0534410502, 0534463272
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 347,957
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 344,635
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 344,635
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 86,685
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,535
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 234,415
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,322
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,319
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 3,319
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 347,957
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,865
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,638
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,638
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 64,160
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -70,865
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 0
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -70,865
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,798
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 351,822
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 332,935
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 332,935
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 18,887
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 0
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 18,398
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 489
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,318
D. Usług (účtová grupa 51) 8
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,310
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,318
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -8
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,318
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,798
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31325165 TIN: 2020851712
 • Zarejestrowana siedziba: JARKA, Štúrova 11, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 czerwiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ivan Hlaváč Národná 681/21 Žilina 010 01 09.02.2006
  Jarmila Hlaváčová Lechstrasse 1 Mníchov 19 806 38 Spolková republika Nemecko 02.02.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ivan Hlaváč 3 319 € (50%) Národná 681/21 Žilina 010 01
  Jarmila Hlaváčová 3 319 € (50%) Lechstrasse 1 Mníchov 19 806 38 Spolková republika Nemecko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.02.2006Noví spoločníci:
   Jarmila Hlaváčová Lechstrasse 1 Mníchov 19 806 38 Spolková republika Nemecko
   Ivan Hlaváč Národná 681/21 Žilina 010 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Hlaváč Národná 681/21 Žilina 010 01
   Jarmila Hlaváčová Lechstrasse 1 Mníchov 19 806 38 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 02.02.2006
   08.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Ivan Hlavač Národná 681/21 Bratislava 010 01
   Jarmila Hlavačová Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Hlavač dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 13 Bratislava
   25.06.2004Nové sidlo:
   Štúrova 11 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ivan Hlavač Národná 681/21 Bratislava 010 01
   Jarmila Hlavačová Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Hlavač dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 13 Bratislava
   24.06.2004Zrušené sidlo:
   Vlčková 13 Bratislava 811 00
   Zrušeny spoločníci:
   Jarmila Hlavacová Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Ivan Hlavač Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jarmila Hlavačová Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 13 Bratislava
   Ivan M. Hlavac Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 13 Bratislava
   06.04.1994Noví spoločníci:
   Jarmila Hlavacová Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jarmila Hlavačová Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 13 Bratislava
   Ivan M. Hlavac Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 13 Bratislava
   05.04.1994Zrušeny spoločníci:
   Branislav Ťatliak Štúrova 47 Nitra
   Jarmila Hlavacová Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jarmila Hlavacová - jednateľ pre oblasť obchodu
   Ivan M. Hlavac - jednateľ pre oblasť obchodu
   Branislav Ťatliak - jednateľ pre oblasť výroby
   28.01.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.01.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.06.1992Nové obchodné meno:
   JARKA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Vlčková 13 Bratislava 811 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba a predaj výrobkov z vlny a iných potrebných materiálov
   sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných aj nehnuteľných vrátane výkonu zahranično-obchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Branislav Ťatliak Štúrova 47 Nitra
   Jarmila Hlavacová Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Ivan Hlavač Lechstrasse 1 Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jarmila Hlavacová - jednateľ pre oblasť obchodu
   Ivan M. Hlavac - jednateľ pre oblasť obchodu
   Branislav Ťatliak - jednateľ pre oblasť výroby