Utwórz fakturę

F.L.U. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy F.L.U.
PIN 31325343
TIN 2020299545
Numer VAT SK2020299545
Data utworzenia 05 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba F.L.U.
Herlianska 25
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 003 682 €
Zysk -2 355 €
Kapitał 345 177 €
Kapitał własny 221 046 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244464057, 0252932888
Nr(y) faksu 0252733647
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 325,757
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 136,502
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 136,502
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 64,236
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 72,266
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 180,932
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 66,903
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 66,858
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 45
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 51,434
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 49,472
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,472
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,962
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 43,548
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 34,306
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,306
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,242
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 19,047
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,575
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,472
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,323
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,619
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 6,704
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 325,757
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 218,691
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,720
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,720
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,672
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,672
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 147,654
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 147,654
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,355
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 106,436
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,104
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,104
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 99,399
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 75,604
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,604
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,087
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,188
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,466
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 54
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,707
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,707
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 226
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 630
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 630
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,003,688
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,003,682
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 51,186
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 950,680
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,816
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,002,586
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 11,773
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 195,269
D. Usług (účtová grupa 51) 578,623
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 208,373
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 145,434
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 52,901
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,038
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,146
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,402
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,096
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 216,201
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 577
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 577
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -570
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 526
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,355
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31325343 TIN: 2020299545 Numer VAT: SK2020299545
 • Zarejestrowana siedziba: F.L.U., Herlianska 25, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 czerwiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava 22.03.2000
  Peter Orlický 723 Rovinka 900 41 19.06.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Hamar 33 360 € (50%) Tbiliská 7 Bratislava
  Peter Orlický 33 360 € (50%) 723 Rovinka 900 41
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.06.2009Noví spoločníci:
   Peter Orlický 723 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Orlický 723 Rovinka 900 41
   18.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   04.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   03.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava
   Marta Hubíková 627 Lozorno
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Hubíková 627 Lozorno Skončenie funkcie: 28.01.2003
   12.05.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava
   Marta Hubíková 627 Lozorno
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   11.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava
   Marta Hubíková 627 Lozorno
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   22.03.2000Nové sidlo:
   Herlianska 25 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hamar Tbiliská 7 Bratislava
   21.03.2000Zrušené sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Hamar 82 Radava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Hamar 82 Radava
   10.02.1999Noví spoločníci:
   Ján Hamar 82 Radava
   Marta Hubíková 627 Lozorno
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Hamar 82 Radava
   Marta Hubíková 627 Lozorno
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   11.12.1997Nové sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 08
   10.12.1997Zrušené sidlo:
   Révova 12 Bratislava 811 02
   13.10.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti kozmetiky, kaderníctva, holičstva, regenerácie tela, manikúry a pedikúry, všetko pod lekárskym dohľadom
   obchodná, sprostedkovateľská služba v oblasti kozmetiky, dietologie a zdravotných pomôcok
   poskytovanie občerstvenia
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
   zberňa odevov, bielizne, textilu, kužušín
   pranie, chemické čistenie a farbenie textilíi, odevov, bielizne, kožušín a podlahových krytín (vrátane koženej úpravy)
   Noví spoločníci:
   Ján Hamar 82 Radava
   Marta Hubíková 627 Lozorno
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Hamar 82 Radava
   Marta Hubíková 627 Lozorno Skončenie funkcie: 28.01.2003
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   12.10.1997Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti kozmetiky, kaderníctva, holičstva, regenerácie tela, manikúry a pedikúry, všetko pod lekárskym dohľadom
   obchodná, sprostedkovateľská služba v oblasti kozmetiky, dietologie a zdravotných pomôcok
   poskytovanie občerstvenia
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Peter Lofay Rozvodná 13 Bratislava
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   MUDr. Peter Urban Trnavská 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Peter Lofay
   Peter Orlický
   MUDr. Peter Urban
   05.06.1992Nové obchodné meno:
   F.L.U. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Révova 12 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti kozmetiky, kaderníctva, holičstva, regenerácie tela, manikúry a pedikúry, všetko pod lekárskym dohľadom
   obchodná, sprostedkovateľská služba v oblasti kozmetiky, dietologie a zdravotných pomôcok
   poskytovanie občerstvenia
   Noví spoločníci:
   MUDr. Peter Lofay Rozvodná 13 Bratislava
   Peter Orlický Čsl. parašutistov 31 Bratislava
   MUDr. Peter Urban Trnavská 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Peter Lofay
   Peter Orlický
   MUDr. Peter Urban