Utwórz fakturę

POLYJUREX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.04.2016
Basic information
Nazwa firmy POLYJUREX
PIN 31325386
TIN 2020312041
Data utworzenia 08 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba POLYJUREX
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 352 €
Zysk 6 600 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244372648
Nr(y) faksu 0244372648
Date of updating data: 04.04.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,833
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,833
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 12,833
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,310
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -929
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,600
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 523
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 523
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -75
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 598
Date of updating data: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 11,352
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 8,351
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 6,097
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 732
C. Usług (účtová grupa 51) 5,243
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 122
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,255
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,376
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2,119
X. Interesu dochód (662) 2,119
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 294
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 294
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 1,825
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 7,080
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 6,600
Date of updating data: 04.04.2016
Files
3922808.tif
Date of updating data: 04.04.2016
 • PIN :31325386 TIN: 2020312041
 • Zarejestrowana siedziba: POLYJUREX, Vajnorská 89, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 czerwiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Róbert Hoťka Rusovská cesta 3903/50 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 01.02.2016
  Patrik Žikavský Pifflova 1244/11 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 01.02.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Róbert Hoťka 3 320 € (50%) Rusovská cesta 3903/50 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  Patrik Žikavský 3 320 € (50%) Pifflova 1244/11 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.03.2016Noví spoločníci:
   Patrik Žikavský Pifflova 1244/11 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   Róbert Hoťka Rusovská cesta 3903/50 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Hoťka Rusovská cesta 3903/50 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 01.02.2016
   Patrik Žikavský Pifflova 1244/11 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 01.02.2016
   22.11.2011Nové predmety činnosti:
   sprievodca cestovného ruchu
   prekladateľské a tlmočnícke služby - nemčina
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   08.06.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchd/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   07.11.1994Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   08.06.1992Nové obchodné meno:
   POLYJUREX spol. s r. o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným