Utwórz fakturę

BAMAC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BAMAC
PIN 31325424
TIN 2020335361
Numer VAT SK2020335361
Data utworzenia 09 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BAMAC
Drobného 27
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 913 695 €
Zysk -15 543 €
Kapitał 277 881 €
Kapitał własny 14 478 €
Dane kontaktowe
E-mail bamac@bamac.sk
witryna internetowa http://www.bamac.sk
Telefon(y) +421264530132
Nr(y) faksu 0264462121
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 39,014
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 39,014
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 36,458
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 162,610
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 116,432
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,002
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,176
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 201,624
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,065
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,672
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 6,474
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,543
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 203,689
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 16
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 125,230
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 73,457
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 5,518
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 44,289
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,966
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,917
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 60,526
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 15,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 913,695
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 881,368
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,327
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 914,466
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,708
C. Usług (účtová grupa 51) 826,485
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 48,725
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 747
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 25,716
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,085
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -771
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 44,175
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3,321
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3,321
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 15,213
M. Koszty oprocentowania (562) 7,587
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,626
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -11,892
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -12,663
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,880
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -15,543
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31325424 TIN: 2020335361 Numer VAT: SK2020335361
 • Zarejestrowana siedziba: BAMAC, Drobného 27, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 czerwiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Karol Mareš Na Pasienku 77/1772 Chorvátsky Grob 900 25 09.06.1992
  Jana Marešová Na Pasienku 77/1772 Chorvátsky Grob 900 25 09.06.1992
  Mgr. Ladislav Halama 29. augusta 11/2263 Bratislava 811 09 11.11.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jana Marešová 4 448 € (66.7%) Na Pasienku 77/1772 Chorvátsky Grob 900 25
  Mgr. Ladislav Halama 2 224 € (33.3%) 29. augusta 11/2263 Bratislava 811 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Karol Mareš Na Pasienku 77/1772 Chorvátsky Grob 900 25
   02.04.2009Noví spoločníci:
   Jana Marešová Na Pasienku 77/1772 Chorvátsky Grob 900 25
   Mgr. Ladislav Halama 29. augusta 11/2263 Bratislava 811 09
   Karol Mareš Na Pasienku 77/1772 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Mareš Na Pasienku 77/1772 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 09.06.1992
   Jana Marešová Na Pasienku 77/1772 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 09.06.1992
   Mgr. Ladislav Halama 29. augusta 11/2263 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 11.11.1997
   01.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Halama Repašského 10 Bratislava 842 02
   Karol Mareš Stromová 28 Bratislava 831 01
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Halama Repašského 10 Bratislava 842 02
   Karol Mareš Stromová 28 Bratislava 831 01
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   30.06.2004Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom špeciálnej audiovizuálnej techniky potrebnej k realizácii TV záznamov a TV prenosov
   29.06.2004Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   15.07.2003Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov a školení
   poradenstvo v oblasti audiovizuálnej techniky
   automatizované spracovanie dát
   návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
   11.08.1999Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   tvorbu a výrobu nosičov filmov
   organizačno-technické zabezpečenie výroby filmov
   producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby
   10.08.1999Zrušené sidlo:
   Stromová 28 Bratislava 831 01
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Halama Repašského 10 Bratislava 842 02
   Karol Mareš Stromová 28 Bratislava 831 01
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Halama Repašského 10 Bratislava 842 02
   Karol Mareš Pekná cesta 3 Bratislava 831 05
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   20.02.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Halama Repašského 10 Bratislava 842 02
   Karol Mareš Pekná cesta 3 Bratislava 831 05
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Halama Repašského 10 Bratislava 842 02
   Karol Mareš Stromová 28 Bratislava 831 01
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   19.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Mareš Pekná cesta 3 Bratislava 831 05
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Mareš
   Jana Marešová
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   BAMAC spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   grafická činnosť s výnimkou tvorby diel v zmysle autorského zákona
   vydavateľská činnosť
   organizovanie kultúrnych podujatí
   Noví spoločníci:
   Karol Mareš Pekná cesta 3 Bratislava 831 05
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   14.08.1997Zrušené obchodné meno:
   BAMAC CORPORATION, spoločnosť s ručením obmedzeným BAMAC CORPORATION, spol. s r.o.(skrátene)
   Zrušeny spoločníci:
   Karol Mareš Pekná cesta 3 Bratislava 831 05
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   11.06.1996Nové predmety činnosti:
   výroba videozáznamov
   27.05.1993Noví spoločníci:
   Karol Mareš Pekná cesta 3 Bratislava 831 05
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   26.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Štefan Baroš Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Nataša Černilová Koreničová 12 Bratislava
   Karol Mareš Pekná cesta 3 Bratislava 831 05
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Baroš
   Nataša Černilová
   09.06.1992Nové obchodné meno:
   BAMAC CORPORATION, spoločnosť s ručením obmedzeným BAMAC CORPORATION, spol. s r.o.(skrátene)
   Nové sidlo:
   Stromová 28 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovateľská a reklamná činnosť
   výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznanov
   Noví spoločníci:
   Štefan Baroš Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Nataša Černilová Koreničová 12 Bratislava
   Karol Mareš Pekná cesta 3 Bratislava 831 05
   Jana Marešová Stromová 28 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Baroš
   Nataša Černilová
   Karol Mareš
   Jana Marešová