Utwórz fakturę

SECAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SECAR
PIN 31325602
TIN 2020332666
Numer VAT SK2020332666
Data utworzenia 10 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SECAR
Hattalova 12/A
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 380 562 €
Zysk 10 510 €
Kapitał 1 307 845 €
Kapitał własny 536 261 €
Dane kontaktowe
E-mail secar@secar.sk
Telefon(y) 0244372836, 0244452020, 0244452028, 0244452051, 0244453680, 0244453681, 0244453682, 0244634077, 0244
Nr(y) faksu 0244453706
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,258,166
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 283,735
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 39,028
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,578
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 34,450
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 193,823
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 80,249
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 113,574
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 50,884
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,585
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 49,299
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 959,129
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 58,627
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 42,412
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 16,215
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,561
8. Podatek odroczony należności (481A) 3,561
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 868,240
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 864,827
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 864,827
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,013
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 400
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 28,701
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,281
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,420
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 15,302
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 15,301
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,258,166
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 536,798
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 128,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 128,958
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 68,492
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,044
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,044
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 309,794
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 309,794
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,510
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 697,913
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17,820
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 3,995
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,096
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,686
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 43
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 474,939
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 307,912
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 307,912
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 34,598
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,454
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 76,450
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,525
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,903
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 15,903
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 189,251
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 23,455
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 2,027
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 21,428
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,353,374
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,380,562
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 136,086
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,217,287
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,189
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,350,037
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 111,624
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 155,499
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 4,305
D. Usług (účtová grupa 51) 1,138,130
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 851,710
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 612,722
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 212,065
4. Koszty społeczne (527, 528) 26,923
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,844
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 51,329
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 51,329
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,125
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,466
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,005
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,525
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 943,815
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 225
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 221
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 15,995
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,473
2. Pozostałe koszty (562A) 9,473
O. Walutowe straty (563) 915
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,607
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,770
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,755
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,245
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,109
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,864
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,510
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31325602 TIN: 2020332666 Numer VAT: SK2020332666
 • Zarejestrowana siedziba: SECAR, Hattalova 12/A, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 czerwiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Imrich Vaváček Nám. Sv. Františka 3440/6 Bratislava 841 04 20.02.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Hrnčiar 75 649 € (58.7%) Bratislava 821 08
  Alexej Lednár 21 875 € (17%) Bratislava 811 04
  Jozef Sedlák 7 933 € (6.2%) Bratislava 841 06
  Jana Slaná 7 933 € (6.2%) Bratislava 821 08
  Imrich Vaváček 15 568 € (12.1%) Nám. Sv. Františka 3440/6 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.11.2006Noví spoločníci:
   Peter Hrnčiar Bajzova 4 Bratislava 821 08
   Alexej Lednár Langsfeldova 22 Bratislava 811 04
   Jozef Sedlák Donská 60/A Bratislava 841 06
   Jana Slaná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Imrich Vaváček Nám. Sv. Františka 3440/6 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Vaváček Nám. Sv. Františka 3440/6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.02.1998
   08.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrnčiar Bajzova 4 Bratislava
   Alexej Lednár Langsfeldova 22 Bratislava
   Jozef Sedlák Donská 60/A Bratislava 841 06
   Jana Slaná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Imrich Vaváček Saratovská 15 Bratislava
   Stanislav Lakatoš Viklefova 20 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Vaváček Saratovská 15 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.02.1998
   26.06.2003Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo opravy zabespečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí
   29.11.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Vaváček Saratovská 15 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.02.1998
   28.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Vaváček Saratovská 15 Bratislava
   15.07.1998Nové predmety činnosti:
   strážna služba
   detektívna služba
   14.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   zahranično-obchodná činnosť v rámci predmetu podnikania
   zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektro požiarnej signalizácie a autoalarmov/
   20.03.1998Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Imrich Vaváček Saratovská 15 Bratislava
   19.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc.Ing. Peter Hrnčiar , CSc. - jednateľ spoločnosti Bajzova 14 Bratislava
   26.11.1997Noví spoločníci:
   Peter Hrnčiar Bajzova 4 Bratislava
   Jozef Sedlák Donská 60/A Bratislava 841 06
   Jana Slaná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Imrich Vaváček Saratovská 15 Bratislava
   25.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrnčiar Bajzova 4 Bratislava
   Michal Miko Líščie Nivy 12 Bratislava
   Jozef Sedlák Holičská 34 Bratislava
   Vladimír Slaný Líščie Nivy 10 Bratislava
   Veronika Vlachová Vajnorská 28 Bratislava
   07.07.1997Noví spoločníci:
   Peter Hrnčiar Bajzova 4 Bratislava
   Alexej Lednár Langsfeldova 22 Bratislava
   Michal Miko Líščie Nivy 12 Bratislava
   Jozef Sedlák Holičská 34 Bratislava
   Vladimír Slaný Líščie Nivy 10 Bratislava
   Veronika Vlachová Vajnorská 28 Bratislava
   Stanislav Lakatoš Viklefova 20 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc.Ing. Peter Hrnčiar , CSc. - jednateľ spoločnosti Bajzova 14 Bratislava
   06.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrnčiar Bajzova 4 Bratislava
   Alexej Lednár Langsfeldova 22 Bratislava
   Michal Miko Líščie Nivy 12 Bratislava
   Jozef Sedlák Holičská 34 Bratislava
   Vladimír Slaný Líščie Nivy 10 Bratislava
   Veronika Vlachová Vajnorská 28 Bratislava
   Stanislav Lakatoš Viklefova 20 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc.Ing. Peter Hrnčiar , CSc. - jednateľ spoločnosti Bajzova 14 Bratislava
   04.06.1996Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektro požiarnej signalizácie a autoalarmov/
   03.06.1996Zrušené sidlo:
   Kutuzovova 17 Bratislava 831 03
   22.11.1995Noví spoločníci:
   Peter Hrnčiar Bajzova 4 Bratislava
   Alexej Lednár Langsfeldova 22 Bratislava
   Michal Miko Líščie Nivy 12 Bratislava
   Jozef Sedlák Holičská 34 Bratislava
   Vladimír Slaný Líščie Nivy 10 Bratislava
   Veronika Vlachová Vajnorská 28 Bratislava
   Stanislav Lakatoš Viklefova 20 Praha Česká republika
   21.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Dataconsult, a.s., Dúbravská cesta 2 Bratislava
   Peter Hrnčiar Bajzova 4 Bratislava
   Jozef Kováčik Jaderná 15 Bratislava
   Alexej Lednár Langsfeldova 22 Bratislava
   Michal Miko Líščie Nivy 12 Bratislava
   Veronika Vlachová Vajnorská 28 Bratislava
   10.06.1992Nové obchodné meno:
   SECAR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutuzovova 17 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   zahranično-obchodná činnosť v rámci predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Dataconsult, a.s., Dúbravská cesta 2 Bratislava
   Peter Hrnčiar Bajzova 4 Bratislava
   Jozef Kováčik Jaderná 15 Bratislava
   Alexej Lednár Langsfeldova 22 Bratislava
   Michal Miko Líščie Nivy 12 Bratislava
   Veronika Vlachová Vajnorská 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc.Ing. Peter Hrnčiar , CSc. - jednateľ spoločnosti Bajzova 14 Bratislava