Utwórz fakturę

ALPHASET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALPHASET
PIN 31325611
TIN 2020297169
Numer VAT SK2020297169
Data utworzenia 12 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALPHASET
Kopčianská 19
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 288 514 €
Zysk 128 072 €
Kapitał 969 016 €
Kapitał własny 886 774 €
Dane kontaktowe
E-mail alphaset@alphaset.sk
witryna internetowa http://www.alphaset.sk
Telefon(y) +421263812256, +421263812255, +421263811936
Nr(y) faksu 0263812256
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 998,612
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 45,242
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 45,242
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 45,242
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 949,361
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 339,341
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 182
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 339,159
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 364,218
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 353,841
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 353,841
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,377
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 245,802
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,756
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 238,046
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,009
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,009
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 998,612
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 884,321
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 180
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 160,427
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 160,427
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 559,129
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 559,129
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 128,072
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 114,291
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,102
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,102
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 107,189
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 26,987
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,987
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 29,833
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,008
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,173
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,188
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,288,089
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,288,514
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,173,482
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 40,187
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 74,420
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 425
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,120,228
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,500,116
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31,771
D. Usług (účtová grupa 51) 113,933
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 395,270
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 324,294
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 64,843
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,133
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,660
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,659
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,659
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 48,037
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,125
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,657
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 168,286
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 567,849
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 14
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 14
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,549
O. Walutowe straty (563) 1,485
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,064
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,534
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 164,752
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 36,680
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 36,680
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 128,072
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31325611 TIN: 2020297169 Numer VAT: SK2020297169
 • Zarejestrowana siedziba: ALPHASET, Kopčianská 19, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 czerwiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Plechlo, CSc. Zdravotnícka 15A Bratislava 851 10 12.06.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Milan Plechlo, CSc. 13 278 € (40%) Zdravotnícka 15A Bratislava 851 10
  ALPHASET - Handelsgesellschaft m.b.H. 19 917 € (60%) Wien 1120 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.07.2005Nové sidlo:
   Kopčianská 19 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   montáž, servis a opravy mechanických, elektrických a elektronických prístrojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   ALPHASET - Handelsgesellschaft m.b.H. Moritz Dreger-Gasse 18 Wien 1120 Rakúsko
   18.07.2005Zrušené sidlo:
   Gaštanova 15 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž, servis a opravy mechanických, elektických a elektonických prístrojov a zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   ALPHASET Handelsgeselschft m.b.H. Meindlinger Hauptstrasse 84/1 Wien 1120 Rakúsko
   14.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Milan Plechlo , CSc. Zdravotnícka 15A Bratislava 851 01
   ALPHASET Handelsgeselschft m.b.H. Meindlinger Hauptstrasse 84/1 Wien 1120 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Plechlo , CSc. Zdravotnícka 15A Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 12.06.1992
   13.10.2003Zrušeny spoločníci:
   ALPHASET Handelsgeselschft m.b.H. Meindlinger Hauptstrasse 84/1 Wien 1120 Rakúsko
   Ing. Milan Plechlo , CSc. Strečnianska 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Plechlo , CSc. - ktorý koná samostatne.
   12.06.1992Nové obchodné meno:
   ALPHASET spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gaštanova 15 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj tovaru podľa § 34 Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.
   montáž, servis a opravy mechanických, elektických a elektonických prístrojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   ALPHASET Handelsgeselschft m.b.H. Meindlinger Hauptstrasse 84/1 Wien 1120 Rakúsko
   Ing. Milan Plechlo , CSc. Strečnianska 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Plechlo , CSc. - ktorý koná samostatne.