Utwórz fakturę

MONARCH, akciová - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Nazwa firmy MONARCH, akciová
PIN 31325645
TIN 2020293308
Numer VAT SK2020293308
Data utworzenia 10 czerwiec 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba MONARCH, akciová
Drotárska cesta 56
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 101 559 €
Zysk 14 995 €
Kapitał 1 779 453 €
Kapitał własny 298 303 €
Dane kontaktowe
E-mail monarch@monarch.sk
witryna internetowa http://www.monarch.sk
Telefon(y) +421262803830, +421262803831, +421262803834, +421262803835, +421262803861
Nr(y) faksu 0262803860
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,495,555
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 332,898
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,213
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 3,213
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 329,685
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 88,544
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 236,044
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,097
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,105,407
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 542
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 542
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 871
8. Podatek odroczony należności (481A) 871
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 547,933
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 543,604
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 543,604
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,126
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,203
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 556,061
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,813
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 543,248
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 57,250
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 57,250
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,495,555
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 358,822
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 303,988
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 303,988
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,995
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,134,822
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,394
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,394
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,127,807
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 536,267
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 536,267
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 346,640
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,028
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,456
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,898
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 229,518
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,761
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,761
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -140
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,911
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,911
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,098,678
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,101,559
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 27,561
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,071,117
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,881
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,071,882
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 27,241
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 63,935
D. Usług (účtová grupa 51) 1,813,543
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 115,780
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 87,216
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 27,013
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,551
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,139
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 30,779
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 30,779
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,465
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 29,677
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 193,959
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,226
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 37
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 37
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,189
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,695
O. Walutowe straty (563) 636
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,059
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 531
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 30,208
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,213
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 17,221
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,008
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,995
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016