Utwórz fakturę

SINEAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SINEAL
PIN 31325734
TIN 2020343193
Numer VAT SK2020343193
Data utworzenia 10 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SINEAL
Kazanská 2
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 658 756 €
Zysk 19 491 €
Kapitał 206 956 €
Kapitał własny 41 929 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245248421, 0245244043
Nr(y) faksu 0245523200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 96,711
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 96,711
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,388
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 115,958
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 81,267
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,600
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,556
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 212,669
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 54,412
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,644
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 26,638
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 19,491
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 158,257
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 5,254
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 153,003
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 144,937
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,582
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,751
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,733
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 658,756
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 646,318
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,231
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,207
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 628,779
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 258,814
C. Usług (účtová grupa 51) 246,421
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 99,966
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,182
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 13,300
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 900
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,196
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 29,977
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 141,083
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 10,486
M. Koszty oprocentowania (562) 4,366
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,120
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -10,486
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 19,491
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 19,491
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31325734 TIN: 2020343193 Numer VAT: SK2020343193
 • Zarejestrowana siedziba: SINEAL, Kazanská 2, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 czerwiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Rafael Ružička Tomášikova 12570/50 B Bratislava 831 04 10.06.1992
  Ing. Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava 10.06.1992
  Ing. Edita Obetková Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43 10.06.1992
  Igor Neoveský Jamnického 3025/18 Bratislava 10.06.1992
  Ing. Vladimír Obetko Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43 06.07.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Rafael Ružička 1 328 € (20%) Tomášikova 12570/50 B Bratislava 831 04
  Igor Neoveský 1 328 € (20%) Jamnického 3025/18 Bratislava
  Ing. Vladimír Obetko 1 328 € (20%) Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43
  Marta Nittmannová 1 328 € (20%) Bratislava
  Edita Obetková 1 328 € (20%) Hamuliakovo 900 43
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.03.2009Noví spoločníci:
   Rafael Ružička Tomášikova 12570/50 B Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Rafael Ružička Tomášikova 12570/50 B Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 10.06.1992
   12.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Rafael Ružička Kpt. Jána Rašu 1875/15 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rafael Ružička Kpt. Jána Rašu 1875/15 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 10.06.1992
   02.06.2006Nové sidlo:
   Kazanská 2 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Edita Obetková Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43
   Ing. Vladimír Obetko Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43
   Rafael Ružička Kpt. Jána Rašu 1875/15 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Edita Obetková Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 10.06.1992
   Ing. Vladimír Obetko Hamuliakovo 418 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 06.07.1994
   Rafael Ružička Kpt. Jána Rašu 1875/15 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 10.06.1992
   01.06.2006Zrušené sidlo:
   Novackého 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava Vznik funkcie: 06.07.1994
   Ing. Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1992
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1992
   10.06.2004Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie SINEAL
   18.11.2003Noví spoločníci:
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Igor Neoveský Jamnického 3025/18 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1992
   Igor Neoveský Jamnického 3025/18 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1992
   Ing. Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava Vznik funkcie: 06.07.1994
   Ing. Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1992
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1992
   17.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Ing. Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Ing. Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Ing. Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Ing. Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   23.10.1995Noví spoločníci:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   22.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Shubada Ashok Bopegamage Bebravská 10 Bratislava
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Ivo Nittmann Novackého 3 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivo Nittmann Novackého 3 Bratislava
   19.12.1994Nové sidlo:
   Novackého 3 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Obetko Tupolevova 2 Bratislava
   18.12.1994Zrušené sidlo:
   Sedláčkova 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Galik Jegorovovo nám. 7/16 Bratislava
   05.11.1992Noví spoločníci:
   Shubada Ashok Bopegamage Bebravská 10 Bratislava
   Milan Galik Jegorovovo nám. 7/16 Bratislava
   10.06.1992Nové obchodné meno:
   SINEAL, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Sedláčkova 3 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj - zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje registrácia alebo povolenie príslušného orgánu
   vydavateľská činnosť
   polygrafická činnosť
   grafický dizajn
   poradenská činnosť v oblasti polygrafie
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie SINEAL
   Noví spoločníci:
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Ivo Nittmann Novackého 3 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Neoveský Žabotova 4 Bratislava
   Ivo Nittmann Novackého 3 Bratislava
   Marta Nittmannová Novackého 3 Bratislava
   Edita Obetková Tupolevova 2 Bratislava
   Rafael Ružička Palárikova 12 Bratislava