Utwórz fakturę

ORS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy ORS
Stan W likwidacji
PIN 31325823
TIN 2020293825
Data utworzenia 11 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ORS
Benediktiho 3
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 300 €
Zysk 1 820 €
Kapitał 857 €
Kapitał własny 522 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903411242
Nr(y) faksu 0252491768
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,760
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,760
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,760
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,280
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 97
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -6,277
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,820
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 480
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,300
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,300
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,300
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,300
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,300
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,820
Date of updating data: 27.04.2016
Files
4233459.tif
Date of updating data: 27.04.2016