Utwórz fakturę

PRO SPORT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.07.2016
Basic information
Nazwa firmy PRO SPORT
Stan Zniszczono
PIN 31325971
TIN 2020294309
Numer VAT SK2020294309
Data utworzenia 12 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRO SPORT
Vajnorská 98F
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 657 €
Zysk -40 900 €
Kapitał 155 627 €
Kapitał własny -12 239 €
Dane kontaktowe
E-mail pro-sport@pro-sport.sk
witryna internetowa http://www.pro-sport.sk
Telefon(y) +421252494444, +421252495781
Nr(y) faksu 0252495781
Date of updating data: 28.07.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,317
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 12,827
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -2,102
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,662
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 39,317
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -80,575
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 13,279
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 13,279
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 10,320
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,097
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -68,371
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -40,900
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 119,892
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 118,653
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 745
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,454
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,281
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 115,173
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,239
Date of updating data: 28.07.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 17,657
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 17,538
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 57,005
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 21,135
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 844
C. Usług (účtová grupa 51) 14,876
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 18,667
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 212
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 1,252
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -39,348
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -19,317
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 593
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 593
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -592
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -39,940
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -40,900
Date of updating data: 28.07.2016
Date of updating data: 28.07.2016
 • PIN :31325971 TIN: 2020294309 Numer VAT: SK2020294309
 • Zarejestrowana siedziba: PRO SPORT, Vajnorská 98F, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 czerwiec 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.07.2016Zrušené obchodné meno:
   PRO SPORT s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 98F Bratislava 831 04
   03.03.2016Nové sidlo:
   Vajnorská 98F Bratislava 831 04
   12.06.1992Nové obchodné meno:
   PRO SPORT s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným