Utwórz fakturę

TRIFIT PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRIFIT PLUS
PIN 31326072
TIN 2020322612
Numer VAT SK2020322612
Data utworzenia 18 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRIFIT PLUS
Trnavská cesta 84
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 332 €
Zysk -1 116 €
Kapitał 958 573 €
Kapitał własny 39 393 €
Dane kontaktowe
E-mail ekonom@trifit.sk
Telefon(y) 0244450101, 0915866557
Telefon(y) kom. 0915866557
Nr(y) faksu 0244456867
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 958,571
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,661
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,661
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,661
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 946,088
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 166,821
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,518
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 165,303
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 749,335
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 749,335
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 749,335
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28,585
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,553
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,553
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,032
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,347
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 38
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,309
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,822
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,822
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 958,571
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,276
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,342
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,342
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 4,979
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 4,979
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 25,432
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 26,105
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -673
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,116
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 920,295
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 920,295
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,328
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,328
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,500
9. Zobowiązania dotyczące pochodnych transakcji (373A, 377A) 9,378
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 902,089
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 332
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 332
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 26
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 306
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 328
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 65
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 260
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 160
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 155
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -160
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -156
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,116
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015