Utwórz fakturę

RENOMEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RENOMEX
PIN 31326137
TIN 2020858697
Numer VAT SK2020858697
Data utworzenia 16 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RENOMEX
Vavilovova 8
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 830 €
Zysk 1 152 €
Kapitał 7 236 €
Kapitał własny 7 236 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,712
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,712
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,712
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,434
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 795
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 132
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,698
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 10,146
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,388
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 339
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 257
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,152
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,758
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,758
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 49
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,709
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 21,830
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,975
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 16,855
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 19,516
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 3,924
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,621
C. Usług (účtová grupa 51) 12,568
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 147
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 245
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,314
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,717
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 202
N. Walutowe straty (563) 4
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 198
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -202
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,112
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,152
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015