Utwórz fakturę

IBYS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.09.2016
Basic information
Nazwa firmy IBYS
Stan Zniszczono
PIN 31326382
TIN 2020350860
Data utworzenia 22 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IBYS
Márie Medveďovej 19
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 514 €
Zysk 3 905 €
Kapitał 8 831 €
Kapitał własny -5 198 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255423132
Date of updating data: 30.09.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,182
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,182
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 4,182
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,955
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -7,590
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,905
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,227
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,227
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,227
Date of updating data: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 15,514
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 1,478
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 14,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 10,283
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 183
C. Usług (účtová grupa 51) 2,246
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 102
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,384
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 368
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,231
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -951
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 99
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 99
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -99
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 5,132
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,227
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,905
Date of updating data: 30.09.2016
Files
4247780.tif
Date of updating data: 30.09.2016
 • PIN :31326382 TIN: 2020350860
 • Zarejestrowana siedziba: IBYS, Márie Medveďovej 19, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 czerwiec 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.09.2016Zrušené obchodné meno:
   IBYS s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Márie Medveďovej 19 Bratislava 851 04
   05.11.2015Nové obchodné meno:
   IBYS s.r.o. v likvidácii
   12.09.2000Nové sidlo:
   Márie Medveďovej 19 Bratislava 851 04
   22.06.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným