Utwórz fakturę

LOHA TEAM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LOHA TEAM
PIN 31326471
TIN 2020312030
Numer VAT SK2020312030
Data utworzenia 22 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LOHA TEAM
Rybničná 40
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 462 501 €
Zysk -5 464 €
Kapitał 177 578 €
Kapitał własny 11 617 €
Dane kontaktowe
E-mail lohateam@lohateam.sk
witryna internetowa http://www.lohateam.sk
Telefon(y) +421244881363, +421244881425, +421244886143, +421244888058
Nr(y) faksu 0244888058
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 160,373
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 39,021
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 39,021
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 39,021
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 116,886
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,365
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,018
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 347
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 90,041
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 88,700
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,700
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,334
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,480
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,852
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,628
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,466
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,466
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 160,373
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,153
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,199
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,199
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,778
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 172,175
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -168,397
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,464
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 154,220
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17,835
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 14,021
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,814
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 116,753
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 35,309
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,309
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 44,148
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 847
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,017
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,577
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,855
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,968
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,968
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,447
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 4,217
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 462,501
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 450,470
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,315
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,716
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 457,765
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 125,761
D. Usług (účtová grupa 51) 168,021
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 103,810
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 76,262
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,502
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,046
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,036
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 37,300
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 37,300
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,948
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,889
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,736
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 156,688
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,256
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,429
2. Pozostałe koszty (562A) 4,429
O. Walutowe straty (563) 118
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,709
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,240
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,504
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,464
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31326471 TIN: 2020312030 Numer VAT: SK2020312030
 • Zarejestrowana siedziba: LOHA TEAM, Rybničná 40, 83107, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 czerwiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ivan Szende Nám. SNP 14 Bratislava 811 06 02.06.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ružena Sibylová 2 656 € (40%) Bystrická 14 Pezinok
  Helena Szendeová 3 984 € (60%) Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Fatul 29. augusta 13 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 02.06.2006
   09.08.2006Noví spoločníci:
   Helena Szendeová Železničná 32 Bratislava 821 07
   08.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Helena Szendeová Želežničná 32 Bratislava 821 07
   15.07.2006Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Helena Szendeová Želežničná 32 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Szende Nám. SNP 14 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 02.06.2006
   Ing. Igor Fatul 29. augusta 13 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 02.06.2006
   14.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   13.10.1998Nové predmety činnosti:
   skladovanie
   Noví spoločníci:
   Ružena Sibylová Bystrická 14 Pezinok
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ružena Sibylová Bystrická 14 Pezinok
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   20.11.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu s tovarom
   nákup a predaj tovarov
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   poskytovanie služieb v oblasti colnej agendy
   zasielateľstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   19.11.1996Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávanie prepravy všetkými druhmi dopravných prostriedkov v ČSFR a v zahraničí a činnosti s tým súvisiace
   uskutočňovanie medzinárodnej cestnej prepravy
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, sprostredkovanie tejto kúpy a predaja pre iných
   veľkoobchodná a skladovacia činnosť s tovarmi všetkého druhu /bude upresnené podľa vydaného živnostenského oprávnenia, resp. koncesnej listiny/
   zasielateľstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   poskytovanie služieb všetkého druhu v ČSFR i v zahraničí
   sprostredkovanie a zastupiteľská činnosť na území ČSFR a v zahraničí pre fyzické i právnické osoby
   obchodovanie s tovarmi rôzneho druhu, ich dovoz a vývoz
   09.08.1993Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Szendeová Sadmelijská 5 Bratislava
   08.08.1993Zrušené sidlo:
   Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Szende Sadmelijská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Szende Sadmelijská 5 Bratislava
   22.06.1992Nové obchodné meno:
   LOHA TEAM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie prepravy všetkými druhmi dopravných prostriedkov v ČSFR a v zahraničí a činnosti s tým súvisiace
   uskutočňovanie medzinárodnej cestnej prepravy
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, sprostredkovanie tejto kúpy a predaja pre iných
   veľkoobchodná a skladovacia činnosť s tovarmi všetkého druhu /bude upresnené podľa vydaného živnostenského oprávnenia, resp. koncesnej listiny/
   poskytovanie služieb všetkého druhu v ČSFR i v zahraničí
   sprostredkovanie a zastupiteľská činnosť na území ČSFR a v zahraničí pre fyzické i právnické osoby
   obchodovanie s tovarmi rôzneho druhu, ich dovoz a vývoz
   Noví spoločníci:
   Ružena Sibylová Bystrická 14 Pezinok
   Ing. Ivan Szende Sadmelijská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Szende Sadmelijská 5 Bratislava