Utwórz fakturę

MATLOVIČ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MATLOVIČ
PIN 31326536
TIN 2020328596
Numer VAT SK2020328596
Data utworzenia 23 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MATLOVIČ
Krajinská 4
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 437 832 €
Zysk -91 352 €
Kapitał 675 163 €
Kapitał własny -59 702 €
Dane kontaktowe
E-mail info@matlovic.sk
witryna internetowa http://www.matlovic.sk
Telefon(y) +421245257149, +421245249249, +421245257148
Telefon(y) kom. +421911652338
Nr(y) faksu 0245257148
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 316,451
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 -20,432
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) -20,432
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ -21,438
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,006
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 336,521
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 108,923
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 108,058
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 865
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 398,759
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 398,759
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 398,759
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,272
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,272
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -173,433
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) -163,666
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -9,767
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 362
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 362
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 316,451
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,801
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,613
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,613
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 3,312
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 3,312
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 123,228
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 668,764
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -545,536
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -91,352
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 274,650
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,338
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,338
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 272,312
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 210,588
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 210,588
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 43,265
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 525
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,593
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,271
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 437,832
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 437,832
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 344,131
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 48,857
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 40,006
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,838
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 527,469
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 298,507
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 83,688
D. Usług (účtová grupa 51) 48,750
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 51,467
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 37,111
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,058
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,298
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,418
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,418
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 39,935
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 704
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -89,637
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -37,957
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 756
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 756
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -755
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -90,392
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -91,352
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31326536 TIN: 2020328596 Numer VAT: SK2020328596
 • Zarejestrowana siedziba: MATLOVIČ, Krajinská 4, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 czerwiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Tomáš Matlovič Kazanská 5/a Bratislava 821 06 05.08.2014
  Juraj Matlovič Odborárska 16 Bratislava 831 02 05.08.2014
  Arnold Kovács Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01 05.08.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Tomáš Matlovič 1 662 € (25%) Kazanská 5/a Bratislava 821 06
  Juraj Matlovič 1 662 € (25%) Odborárska 16 Bratislava 831 02
  Arnold Kovács 3 324 € (50%) Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.04.2015Noví spoločníci:
   Arnold Kovács Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   23.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Arnold Kováč Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   27.03.2015Nové obchodné meno:
   MATLOVIČ, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Arnold Kováč Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   26.03.2015Zrušené obchodné meno:
   MATLOVIČ, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Andrej Dujnič Veterná 806/1 Lozorno
   Arnold Kovács Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   Arnold Kovács Spoločný zástupca bez vkladu Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   07.03.2015Nové obchodné meno:
   MATLOVIČ, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Krajinská 4 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   Reklamné a marketingové služby
   Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Skladovanie
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   06.03.2015Zrušené obchodné meno:
   MATLOVIČ, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Krajinská 4 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   nákup a predaj rozličného tovaru
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Matlovič Vajnorská 43 Bratislava
   01.10.2014Noví spoločníci:
   Tomáš Matlovič Kazanská 5/a Bratislava 821 06
   Juraj Matlovič Odborárska 16 Bratislava 831 02
   Andrej Dujnič Veterná 806/1 Lozorno
   Arnold Kovács Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   Arnold Kovács Spoločný zástupca bez vkladu Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Matlovič Kazanská 5/a Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 05.08.2014
   Juraj Matlovič Odborárska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 05.08.2014
   Arnold Kovács Ambroseho 2455/12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.08.2014
   30.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Andrej Matlovič Vajnorská 43 Bratislava
   Celestín Matlovič Úžiny 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Celestín Matlovič Úžiny 3 Bratislava
   12.06.1998Nové predmety činnosti:
   servis a opravy motorových vozidiel
   opravy karosérií
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
   odťahová služba
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   Andrej Matlovič Vajnorská 43 Bratislava
   Celestín Matlovič Úžiny 3 Bratislava
   11.06.1998Zrušeny predmety činnosti:
   montáž zabezpečovacej techniky automobilov
   Zrušeny spoločníci:
   Andrej Matlovič Vajnorská 43 Bratislava
   Celestín Matlovič Úžiny 3 Bratislava
   22.06.1992Nové obchodné meno:
   MATLOVIČ, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Krajinská 4 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
   designarske práce a montážne práce na automobiloch
   nákup a predaj rozličného tovaru
   montáž zabezpečovacej techniky automobilov
   Noví spoločníci:
   Andrej Matlovič Vajnorská 43 Bratislava
   Celestín Matlovič Úžiny 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrej Matlovič Vajnorská 43 Bratislava
   Celestín Matlovič Úžiny 3 Bratislava