Utwórz fakturę

JUVE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Nazwa firmy JUVE
PIN 31326544
TIN 2020298544
Numer VAT SK2020298544
Data utworzenia 23 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JUVE
Panenská 26
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 723 €
Zysk -3 760 €
Kapitał 123 757 €
Kapitał własny 8 978 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903651812
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,250
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,052
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,297
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,700
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,700
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 597
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,755
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 33
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,722
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 198
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 198
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,250
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,050
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,492
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,219
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -15,711
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,760
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,200
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 119
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 119
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,081
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 512
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 512
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,344
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,225
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,723
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,723
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,407
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,505
D. Usług (účtová grupa 51) 4,403
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 265
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 234
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,684
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -5,908
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 116
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 116
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -116
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,800
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,760
Date of updating data: 11.11.2016
Date of updating data: 11.11.2016