Utwórz fakturę

WEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.12.2015
Basic information
Nazwa firmy WEST
PIN 31326595
TIN 2020332930
Numer VAT SK2020332930
Data utworzenia 23 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WEST
84108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 56 383 €
Zysk -4 324 €
Kapitał 98 029 €
Kapitał własny 57 220 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@topzancky.sk
Telefon(y) 0254772334, 0907025025, 0911028028
Date of updating data: 10.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 56,424
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 56,424
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 36,727
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,314
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,690
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,574
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 63,738
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 51,237
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 48,922
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,324
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,501
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,809
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 9,692
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 756
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,425
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 61
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,450
Date of updating data: 10.12.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 56,383
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 54,716
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,667
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 59,706
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,010
C. Usług (účtová grupa 51) 11,475
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 17,870
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 445
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 14,906
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -3,323
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 28,231
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 41
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 41
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -41
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -3,364
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -4,324
Date of updating data: 10.12.2015
Date of updating data: 10.12.2015