Utwórz fakturę

GALAXIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GALAXIA
PIN 31326609
TIN 2020351971
Numer VAT SK2020351971
Data utworzenia 24 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GALAXIA
Furdekova 13
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 30 337 €
Zysk -5 711 801 €
Kapitał 15 323 €
Kapitał własny -1 172 €
Dane kontaktowe
E-mail kamo@netax.sk
Telefon(y) kom. +421903219987
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 4,805
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 4,805
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,805
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,523
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 17,432
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 196
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,895
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 25,328
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,712,972
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,972
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,972
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -8,840
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,711,801
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,738,300
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 4,790
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 19,580
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 427
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,049
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,104
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,713,930
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 30,337
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 29,987
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 350
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 5,739,651
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,017
C. Usług (účtová grupa 51) 19,810
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,514
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,714,155
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -5,709,314
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 9,160
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 343
M. Koszty oprocentowania (562) 19
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 324
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -343
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -5,709,657
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,144
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -5,711,801
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31326609 TIN: 2020351971 Numer VAT: SK2020351971
 • Zarejestrowana siedziba: GALAXIA, Furdekova 13, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 czerwiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04 30.11.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Kamil Molnár 6 972 € (100%) Furdekova 13 Bratislava 851 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.11.2013Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04
   08.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 26.01.2004
   27.08.2004Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj cukrovej vaty
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 26.01.2004
   26.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Alena Prelovská Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Ing.arch. Ivan Prelovský Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Ivan Prelovský Furdekova 13 Bratislava 851 04
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Alena Prelovská Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Ing.arch. Ivan Prelovský Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Ing.arch. Ivan Prelovský Furdekova 13 Bratislava 851 04
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava
   Alena Prelovská Furdekova 13 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Prelovský Furdekova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Molnár
   Ing.arch. Ivan Prelovský
   24.06.1992Nové obchodné meno:
   GALAXIA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 13 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Inžinierska, projektová činnosť vo výstavbe
   Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Videopožičovňa
   Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Kopírovacie služby
   Prevádzkovanie solária
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Molnár Furdekova 13 Bratislava
   Eva Molnárová Furdekova 13 Bratislava
   Alena Prelovská Furdekova 13 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Prelovský Furdekova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kamil Molnár
   Ing.arch. Ivan Prelovský