Utwórz fakturę

D & D STUDIO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy D & D STUDIO
PIN 31326820
TIN 2020316848
Numer VAT SK2020316848
Data utworzenia 29 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba D & D STUDIO
Súkennícka 8
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 781 199 €
Zysk 6 592 €
Kapitał 756 463 €
Kapitał własny 475 323 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421253413622, +421253413433
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 652,541
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 88,790
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 88,790
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 67,218
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,572
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 551,768
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 50
4. Zwierzęta (124) - /195/ 50
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 160,261
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 154,946
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 154,946
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,315
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 391,457
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 56,217
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 335,240
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,983
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,983
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 652,541
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 481,916
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 468,021
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 468,021
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,592
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,625
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 233
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 233
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 169,062
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 156,577
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 156,577
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,351
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,111
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,023
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,330
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,330
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 775,221
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 781,199
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 58,633
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 3,928
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 712,660
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,690
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,288
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 770,153
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 56,719
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 154,467
D. Usług (účtová grupa 51) 461,160
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 67,357
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 49,753
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,046
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,558
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,107
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,779
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,779
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,564
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,046
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 102,875
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,231
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 1,196
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 1,196
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 25
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,509
O. Walutowe straty (563) 205
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,304
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,278
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,768
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,176
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,176
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,592
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015