Utwórz fakturę

CELLTEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CELLTEX
PIN 31327052
TIN 2020363972
Numer VAT SK2020363972
Data utworzenia 29 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CELLTEX
Moyzesova 57
90028
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 891 948 €
Zysk -736 389 €
Kapitał 11 870 760 €
Kapitał własny 644 557 €
Dane kontaktowe
E-mail celltex@celltex.sk
Telefon(y) 0245646152, 0245943087, 0245943211, 0245943621, 0245943622, 0245943718, 0245944133, 0245944213, 0245
Nr(y) faksu 0245943621
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,871,816
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,357,690
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,852,690
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 295,875
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 456,237
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,100,578
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 505,000
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 505,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,495,692
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 809,065
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 25,734
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 783,331
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 7,877,050
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 7,877,050
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,802,769
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,198,040
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,198,040
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 431,975
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 886
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 170,344
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,524
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,808
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,418
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,390
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,434
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 11,631
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 6,803
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,871,816
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -137,158
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 580,894
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 580,894
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 58,089
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 58,089
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -39,752
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,076,907
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,116,659
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -736,389
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,008,974
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,225,472
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,949,787
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,251
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 16,868
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 256,566
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,694,565
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,342,170
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,342,170
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,216,502
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13,861
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,145
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 101,887
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,439
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 17,439
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,959,917
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 111,581
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 24,891,948
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 16,151,377
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 344,910
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,417,915
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 977,746
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,495,006
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 14,812,529
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 147,929
D. Usług (účtová grupa 51) 1,069,142
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 661,908
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 485,732
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 163,929
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,247
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14,942
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 323,035
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 323,035
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,390,825
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,074,696
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -603,058
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 466,687
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 138
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 129
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 178,801
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 167,187
2. Pozostałe koszty (562A) 167,187
O. Walutowe straty (563) 2,065
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,549
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -178,663
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -781,721
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -45,332
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -48,212
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -736,389
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31327052 TIN: 2020363972 Numer VAT: SK2020363972
 • Zarejestrowana siedziba: CELLTEX, Moyzesova 57, 90028, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 czerwiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Elexa Popolná 9459/28 Bratislava 831 06 12.02.2008
  Ing. Peter Grivna V Záhradách 2034/16 Bratislava 811 02 12.02.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Milan Elexa 29 045 € (5%) Popolná 9459/28 Bratislava 831 06
  Ing. Peter Grivna 551 849 € (95%) V Záhradách 2034/16 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.09.2012Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba zdravotníckych pomôcok
   12.02.2008Noví spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Popolná 9459/28 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Grivna V Záhradách 2034/16 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Elexa Popolná 9459/28 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Grivna V Záhradách 2034/16 Bratislava 811 02
   11.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   16.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   15.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   20.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   19.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   13.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.07.2000Noví spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   11.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   11.04.1995Nové sidlo:
   Moyzesova 57 Ivánka pri Dunaji 900 28
   10.04.1995Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   14.10.1993Noví spoločníci:
   Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   13.10.1993Zrušeny spoločníci:
   E.M.C.O. Hygiene, s. r. o. Sputnikova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.06.1993Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   21.06.1993Zrušené sidlo:
   Sputnikova 12 Bratislava 821 02
   29.06.1992Nové obchodné meno:
   CELLTEX s. r. o.
   Nové sidlo:
   Sputnikova 12 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj hygienických výrobkov z papiera, celulózy a vaty
   výroba hygienických výrobkov z papiera, celulózy a vaty
   nákup surovín a technológie na výrobu hygienických výrobkov
   sprostredkovateľská a propagačná činnosť v oblasti hygienických výrobkov
   Noví spoločníci:
   E.M.C.O. Hygiene, s. r. o. Sputnikova 12 Bratislava
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava