Utwórz fakturę

Vitalos - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Vitalos
PIN 31327150
TIN 2020343215
Numer VAT SK2020343215
Data utworzenia 30 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Vitalos
Istrijská 43-45
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 628 947 €
Zysk 3 054 €
Kapitał 348 999 €
Kapitał własny 13 884 €
Dane kontaktowe
E-mail vitalos@vitalos.sk
Telefon(y) 0264774018, 0264776836, 0264779784, 0264774957
Telefon(y) kom. 0905603267
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 287,471
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,776
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,776
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,776
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 271,895
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 128,856
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 61,465
3. Produkty (123) - /194/ 9,258
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 58,133
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 120,140
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 120,140
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 120,140
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,899
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 109
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22,790
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 800
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 800
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 287,471
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,895
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,960
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,960
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,992
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,889
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,889
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,054
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 270,576
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,623
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,623
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 266,684
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 37,736
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,736
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 207,577
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,957
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,124
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,131
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 159
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,269
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 930
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,339
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 632,854
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 628,947
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 419,366
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 213,488
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -4,647
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 740
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 619,700
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 275,213
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 66,692
D. Usług (účtová grupa 51) 73,200
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 182,199
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 129,969
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 46,512
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,718
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,076
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,613
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,613
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,707
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,247
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 213,102
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 292
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 290
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,552
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,063
2. Pozostałe koszty (562A) 3,063
O. Walutowe straty (563) 544
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 945
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,260
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,987
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,933
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,953
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,020
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,054
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31327150 TIN: 2020343215 Numer VAT: SK2020343215
 • Zarejestrowana siedziba: Vitalos, Istrijská 43-45, 84107, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 czerwiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07 10.02.1999
  Andrea Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07 10.02.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  František Vitáloš 3 984 € (40%) Tehliarska 9 Bratislava 841 07
  Andrea Vitálošová 1 992 € (20%) Tehliarska 9 Bratislava 841 07
  Dáša Vitálošová 2 988 € (30%) Tehliarska 9 Bratislava 841 07
  Juraj Vitáloš 996 € (10%) Novoveská 7/a Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.06.2000Nové sidlo:
   Istrijská 43-45 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   22.06.2000Zrušené sidlo:
   Istrijská 43 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Petra Vitálošová Mečíkova 30 Bratislava 841 07
   10.02.1999Noví spoločníci:
   Dáša Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Andrea Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Juraj Vitáloš Novoveská 7/a Bratislava 841 07
   František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Petra Vitálošová Mečíkova 30 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Andrea Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Juraj Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Andrea Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Dáša Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Petra Vitálošová Mečíkova 30 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Vitáloš
   Andrea Vitálošová
   15.02.1993Nové predmety činnosti:
   výroba kozmetických prípravkov
   výroba výliskov z plastov a kombinovaných materiálov
   30.06.1992Nové obchodné meno:
   Vitalos s. r. o.
   Nové sidlo:
   Istrijská 43 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemysel. tovaru, kozmetiky, učebných pomôcok
   nákup a predaj zdravotníckej techniky, vrátane prístrojov
   nákup, predaj výrobkov z plastov a kombinovaných materiálov
   výroba učebných pomôcok
   Noví spoločníci:
   František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Juraj Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Andrea Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Dáša Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Petra Vitálošová Mečíkova 30 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Vitáloš
   Andrea Vitálošová