Utwórz fakturę

FARM - TRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FARM - TRADE
PIN 31327206
TIN 2020345393
Numer VAT SK2020345393
Data utworzenia 29 czerwiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FARM - TRADE
Novoveská 10
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 103 125 €
Zysk 20 819 €
Kapitał 76 750 €
Kapitał własny 55 021 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903242495
Telefon(y) kom. 0903451686, 0905820065, 0903242495
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 30,353
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 27,903
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,903
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,450
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,089
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 26,035
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -7,110
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,112
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 81,442
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,011
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 16,553
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,819
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,431
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 37,086
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,610
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,836
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,224
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,416
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 345
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 103,125
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 90,505
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,620
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 73,252
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,903
C. Usług (účtová grupa 51) 34,230
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 21,506
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,185
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,836
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 3,587
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 29,873
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 50,372
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 5
X. Interesu dochód (662) 5
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,640
M. Koszty oprocentowania (562) 588
N. Walutowe straty (563) 302
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,750
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,635
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 27,238
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 6,419
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 20,819
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015