Utwórz fakturę

Pear - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.02.2016
Basic information
Nazwa firmy Pear
PIN 31327249
TIN 2020810880
Numer VAT SK2020810880
Data utworzenia 02 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Pear
Kozia 22
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 310 860 €
Zysk 5 402 €
Kapitał 541 018 €
Kapitał własny 34 213 €
Dane kontaktowe
E-mail zlellakova@ekorda.sk
Telefon(y) 0254413634
Date of updating data: 25.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 513,684
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,405
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,405
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,405
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 505,852
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 503,334
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 45
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 503,289
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,269
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,269
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,249
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,086
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 163
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 427
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 427
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 513,684
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,208
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 100
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 100
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 12,706
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,706
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,402
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 490,476
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 490,126
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 355
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 355
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 488,700
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,071
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 350
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 350
Date of updating data: 25.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 310,860
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 310,860
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 310,860
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 304,047
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 281,741
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,853
D. Usług (účtová grupa 51) 13,038
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 124
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,864
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,864
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 427
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,813
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,228
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 454
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 454
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -450
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,363
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,402
Date of updating data: 25.02.2016
Date of updating data: 25.02.2016