Utwórz fakturę

MINA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MINA
PIN 31327303
TIN 2020342753
Numer VAT SK2020342753
Data utworzenia 01 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MINA
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 32 733 €
Zysk -9 864 €
Kapitał 9 732 €
Kapitał własny -372 680 €
Dane kontaktowe
E-mail zsspol@centrum.sk
Telefon(y) 00244456580, 0244456580
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,628
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,516
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,373
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,373
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,373
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 143
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 75
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 68
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 112
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 112
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,628
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -382,544
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -379,319
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 40,814
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -420,133
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,864
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 384,172
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,355
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,355
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 380,817
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,319
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,319
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 371,588
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,662
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 999
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,249
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 32,733
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 32,733
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,399
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 82
D. Usług (účtová grupa 51) 8,330
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 32,987
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,298
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,551
4. Koszty społeczne (527, 528) 138
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -8,666
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 24,321
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 238
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 238
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -238
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -8,904
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -9,864
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31327303 TIN: 2020342753 Numer VAT: SK2020342753
 • Zarejestrowana siedziba: MINA, Vajnorská 89, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 lipiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava 02.12.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mira Trančíková 6 639 € (100%) Puškinova 9 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.06.2009Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   02.12.1996Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   01.12.1996Zrušené sidlo:
   Hálova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Hauslaitner Hálova 7 Bratislava
   01.10.1996Noví spoločníci:
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   30.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Hauslaitner Hálova 7 Bratislava
   09.12.1994Nové obchodné meno:
   MINA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hálova 7 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Hauslaitner Hálova 7 Bratislava
   08.12.1994Zrušené obchodné meno:
   PROXIM spoločnosť s ručením obmedzeným PROXIM spol. s r.o. /v skratke/
   Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   PaedDr. Rudolf Forgáč Bazovského 5 Bratislava
   Ing. Viliam Hauslaitner Hálova 7 Bratislava
   Ing. Drahomír Hrnčiar Vigľašská 6 Bratislava
   Ing. Rastislav Hrnčiar Romanova 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaedDr. Rudolf Forgáč Bazovského 5 Bratislava
   Ing. Drahomír Hrnčiar Vigľašská 6 Bratislava
   Ing. Rastislav Hrnčiar Romanova 33 Bratislava
   01.07.1992Nové obchodné meno:
   PROXIM spoločnosť s ručením obmedzeným PROXIM spol. s r.o. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklama a propagácia
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   PaedDr. Rudolf Forgáč Bazovského 5 Bratislava
   Ing. Viliam Hauslaitner Hálova 7 Bratislava
   Ing. Drahomír Hrnčiar Vigľašská 6 Bratislava
   Ing. Rastislav Hrnčiar Romanova 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PaedDr. Rudolf Forgáč Bazovského 5 Bratislava
   Ing. Viliam Hauslaitner Hálova 7 Bratislava
   Ing. Drahomír Hrnčiar Vigľašská 6 Bratislava
   Ing. Rastislav Hrnčiar Romanova 33 Bratislava