Utwórz fakturę

CID - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CID
PIN 31327354
TIN 2020351949
Numer VAT SK2020351949
Data utworzenia 02 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CID
Lachova 26
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 481 €
Zysk -23 €
Kapitał 1 734 €
Kapitał własny -25 261 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421905802657
Nr(y) faksu 0263830685
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,833
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,183
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,183
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,183
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 497
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 489
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 86
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 403
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 153
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 153
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,833
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -25,284
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -31,900
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,095
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -33,995
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,117
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 207
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 207
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 26,910
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 38
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 25,813
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,059
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,201
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,481
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,201
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 280
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,552
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,515
D. Usług (účtová grupa 51) 2,146
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 891
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 929
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,540
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 248
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 248
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 240
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 240
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 8
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 937
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -23
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31327354 TIN: 2020351949 Numer VAT: SK2020351949
 • Zarejestrowana siedziba: CID, Lachova 26, 85103, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 lipiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava 02.07.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Lukáč 6 639 € (100%) Lachova 26 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.01.1999Nové sidlo:
   Lachova 26 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava
   24.01.1999Zrušené sidlo:
   Kopčianska 15 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava
   24.03.1995Noví spoločníci:
   Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava
   23.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Emanuel Jóža Hronská 14 Bratislava
   Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emanuel Jóža
   22.07.1994Nové sidlo:
   Kopčianska 15 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Emanuel Jóža Hronská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Emanuel Jóža
   21.07.1994Zrušené sidlo:
   Lachova 26 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Lukáč Vranovská 51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Lukáč
   02.07.1992Nové obchodné meno:
   CID spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lachova 26 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklama a propagácia
   design
   Noví spoločníci:
   Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava
   Ing. Ladislav Lukáč Vranovská 51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava
   Ing. Ladislav Lukáč