Utwórz fakturę

N. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy N.
PIN 31327656
TIN 2020351960
Numer VAT SK2020351960
Data utworzenia 06 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba N.
Mamateyova 5
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 150 555 €
Zysk 17 985 €
Kapitał 133 762 €
Kapitał własny 88 901 €
Dane kontaktowe
E-mail agn@agn.sk
Telefon(y) 0905799611, 0908881913, 0262319563
Telefon(y) kom. 0905799611, 0908881913
Nr(y) faksu 0262319563
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 125,680
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 40,526
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 385
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,027
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 125,680
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 94,005
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,638
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 375
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 69,007
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17,985
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,675
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 31,675
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,407
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 897
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,413
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,958
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 150,555
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 150,555
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 127,332
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 85,839
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,310
C. Usług (účtová grupa 51) 17,547
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 12,038
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 485
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,177
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 936
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 23,223
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 42,859
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 52
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 52
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -48
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 23,175
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 5,190
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 17,985
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31327656 TIN: 2020351960 Numer VAT: SK2020351960
 • Zarejestrowana siedziba: N., Mamateyova 5, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 lipiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Eva Nagyová Mamateyova 5 Bratislava 23.02.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Eva Nagyová 6 639 € (100%) Mamateyova 5 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.12.2002Nové sidlo:
   Mamateyova 5 Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destiátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   Noví spoločníci:
   Eva Nagyová Mamateyova 5 Bratislava
   18.12.2002Zrušené sidlo:
   Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Nagy Nám. hraničiarov 8/A Bratislava
   Eva Nagyová Mamateyova 5 Bratislava
   26.02.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   25.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Nagy Nám. hraničiarov 8/A Bratislava
   23.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Nagy Nám. hraničiarov 8/A Bratislava
   Eva Nagyová Mamateyova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Nagyová Mamateyova 5 Bratislava
   Ing. Róbert Nagy Nám. hraničiarov 8/A Bratislava
   22.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan GRÓF Pečnianska 27 Bratislava
   Ing. Róbert NAGY Mamateyova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan G r ó f
   Ing. Róbert N a g y
   06.07.1992Nové obchodné meno:
   A. G. N. spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan GRÓF Pečnianska 27 Bratislava
   Ing. Róbert NAGY Mamateyova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan G r ó f
   Ing. Róbert N a g y