Utwórz fakturę

P E R G A M O N - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy P E R G A M O N
PIN 31327681
TIN 2020350277
Numer VAT SK2020350277
Data utworzenia 08 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba P E R G A M O N
Chemická 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 569 277 €
Zysk 94 927 €
Kapitał 1 711 994 €
Kapitał własny 991 566 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421249202910
Nr(y) faksu 0244453571
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,663,173
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 216,187
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 212,868
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,600
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 125,614
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 83,654
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,319
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,319
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,441,914
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 369,207
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 369,207
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 22,148
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 22,148
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 964,484
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 464,076
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 225,183
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 238,893
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 430,900
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 39,508
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 30,000
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 86,075
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 28,968
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 57,107
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,072
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,072
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,663,173
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,086,494
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 290,173
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 290,173
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 694,091
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 694,091
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 94,927
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 576,679
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,494
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,494
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 464,669
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 311,153
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 311,153
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 134,737
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,764
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,015
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,804
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,804
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 97,712
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,569,277
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,569,277
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,385,453
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 183,824
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,439,779
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,118,910
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31,219
D. Usług (účtová grupa 51) 98,095
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 141,830
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 104,989
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 33,314
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,527
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,896
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 42,773
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 42,773
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,056
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 129,498
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 321,053
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,205
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,889
2. Pozostałe koszty (562A) 4,889
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,316
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,190
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 122,308
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 27,381
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 27,381
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 94,927
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31327681 TIN: 2020350277 Numer VAT: SK2020350277
 • Zarejestrowana siedziba: P E R G A M O N, Chemická 1, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 lipiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Rakovan Račianská 37 Bratislava 11.03.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Rakovan 6 639 € (100%) Račianská 37 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.11.2005Nové sidlo:
   Chemická 1 Bratislava 831 04
   23.11.2005Zrušené sidlo:
   Bardejovská 9 Bratislava 831 02
   08.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Tehelná 17 Bratislava 831 02
   07.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Račianská 37 Bratislava
   Ing. Veronika Rakovanová Račianská 37 Bratislava
   10.09.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Račianská 37 Bratislava
   Ing. Veronika Rakovanová Račianská 37 Bratislava
   09.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Račianská 37 Bratislava
   Ing. Veronika Rakovanová Račianská 37 Bratislava
   16.07.1999Nové sidlo:
   Bardejovská 9 Bratislava 831 02
   15.07.1999Zrušené sidlo:
   Farebná 2 Bratislava 821 05
   11.03.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj kancelárskej techniky
   kopírovacie práce
   servis kopírovacích strojov
   odborná poradenská činnosť v oblasti kancelárskej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Račianská 37 Bratislava
   Ing. Veronika Rakovanová Račianská 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Rakovan Račianská 37 Bratislava
   10.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Sinas spol. s r.o. IČO: 31 384 129 Dunajská 29 Bratislava
   Ing. Peter Rakovan Radoľa 270 Kysucké Nové Mesto
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Rakovan Radoľa 270 Kysucké Nové Mesto
   21.02.1997Nové sidlo:
   Farebná 2 Bratislava 821 05
   20.02.1997Zrušené sidlo:
   Studená 3 Bratislava 821 04
   25.10.1995Nové sidlo:
   Studená 3 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Sinas spol. s r.o. IČO: 31 384 129 Dunajská 29 Bratislava
   Ing. Peter Rakovan Radoľa 270 Kysucké Nové Mesto
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Rakovan Radoľa 270 Kysucké Nové Mesto
   24.10.1995Zrušené sidlo:
   Šustekova 29 Bratislava 851 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s kancelárskymi potrebami, technikou a nábytkom, podľa živnostenského oprávnenia, ktoré je prílohou návrhu
   Zrušeny spoločníci:
   Richard Sulík Hlavatého 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan MAREC Tulská 4 Bratislava
   Richard SULÍK Hlavatého 3 Bratislava
   06.12.1993Noví spoločníci:
   Richard Sulík Hlavatého 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan MAREC Tulská 4 Bratislava
   Richard SULÍK Hlavatého 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.07.1992Nové obchodné meno:
   P E R G A M O N spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šustekova 29 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s kancelárskymi potrebami, technikou a nábytkom, podľa živnostenského oprávnenia, ktoré je prílohou návrhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan MAREC Tulská 4 Bratislava
   Richard SULÍK Hlavatého 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan MAREC Tulská 4 Bratislava
   Richard SULÍK Hlavatého 3 Bratislava