Utwórz fakturę

M.I.M. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M.I.M.
PIN 31327826
TIN 2020351245
Numer VAT SK2020351245
Data utworzenia 09 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M.I.M.
Tupolevova 16
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 67 191 €
Zysk -1 776 €
Kapitał 78 492 €
Kapitał własny 9 929 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421263820758
Nr(y) faksu 0263820758, 0254414241
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 93,219
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 45,077
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 45,077
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 410
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 33,433
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,234
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 47,795
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 20,767
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 20,767
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,301
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,221
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,221
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 80
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,727
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 93
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 18,634
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 347
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 316
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 31
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 93,219
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,152
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 14,937
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 541
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 541
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -12,190
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -12,190
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,776
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,115
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14,421
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 13,118
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,303
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 69,694
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,325
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,325
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 56,878
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 822
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 346
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,313
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,010
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 952
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 952
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 65,823
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 67,191
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 45,824
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 20,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 567
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 66,648
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 22,202
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,956
D. Usług (účtová grupa 51) 16,274
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,296
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,224
4. Koszty społeczne (527, 528) 72
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 653
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,183
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,183
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,084
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 543
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 23,392
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,359
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 952
2. Pozostałe koszty (562A) 952
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 407
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,359
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -816
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,776
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31327826 TIN: 2020351245 Numer VAT: SK2020351245
 • Zarejestrowana siedziba: M.I.M., Tupolevova 16, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 lipiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava 26.08.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Mária Kiššová 2 656 € (40%) Tupolevova 16 Bratislava
  Helena Kiššová 1 992 € (30%) 220 Slovenská Ves
  Ing. Anna Kiššová 1 992 € (30%) Tupolevova 16 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.11.2013Nové predmety činnosti:
   Textilná výroba
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Helena Kiššová 220 Slovenská Ves
   Ing. Anna Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Helena Kiššová 220 Slovenská Ves
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   29.09.1995Noví spoločníci:
   Ing. Anna Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   28.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Kiššová Fedinova 16 Bratislava
   15.03.1993Noví spoločníci:
   Helena Kiššová 220 Slovenská Ves
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Ing. Anna Kiššová Fedinova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   14.03.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Balážia Krčmárika 2 Bratislava
   Mgr. Irian Bugajová Chorvátska 10 Bratislava
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Kiššová
   09.07.1992Nové obchodné meno:
   M.I.M. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tupolevova 16 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prekladateľstvo z a do jazykov nemeckého a anglického s výnimkou služieb vymedzených zákonom č. 36/67 Zb.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Balážia Krčmárika 2 Bratislava
   Mgr. Irian Bugajová Chorvátska 10 Bratislava
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Kiššová