Utwórz fakturę

pro-SCK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy pro-SCK
PIN 31328121
TIN 2020369637
Numer VAT SK2020369637
Data utworzenia 14 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba pro-SCK
Šalviová 32
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 35 282 €
Zysk -2 284 €
Kapitał 20 698 €
Kapitał własny 12 702 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243640431, 0903724305
Telefon(y) kom. +421903734305, 0903724305
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 21,274
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,693
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,693
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,693
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,581
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 19,566
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,993
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,573
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 21,274
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,419
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,805
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,805
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 681
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 681
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,217
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,217
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,284
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,855
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 994
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 994
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,788
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,969
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,969
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,779
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 551
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 338
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,030
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 121
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,073
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,073
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 35,282
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 35,282
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 35,250
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,480
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,793
D. Usług (účtová grupa 51) 17,142
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,770
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,561
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,159
4. Koszty społeczne (527, 528) 50
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 865
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 910
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,198
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 13,315
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 126
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 126
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -126
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,324
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,284
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015