Utwórz fakturę

ISTROMEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ISTROMEX
PIN 31328164
TIN 2020335691
Numer VAT SK2020335691
Data utworzenia 15 lipiec 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ISTROMEX
Nobelova 9
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 583 902 €
Zysk -96 573 €
Kapitał 5 271 785 €
Kapitał własny 5 188 085 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244462240, +421244462239, +421244256086
Nr(y) faksu 0244458331
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,196,374
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,976,286
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,440,934
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 228,735
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,028,306
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 159,988
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 23,905
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,535,352
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,535,352
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,210,268
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,536
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 17,536
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 908,815
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 182,578
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 182,578
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 696,034
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 30,203
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 283,917
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,012
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 282,905
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,820
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,408
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 6,412
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,196,374
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,091,511
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 11,113,324
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 11,113,324
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,250,283
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,250,283
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 19,251
2. Inne fundusze (427, 42X) 19,251
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -428,295
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -428,295
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,766,479
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,766,479
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -96,573
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 104,863
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,257
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 655
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,602
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 100,320
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 24,044
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,044
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,967
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,086
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,396
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 38,827
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,286
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,286
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 581,181
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 583,902
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) -3,666
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 584,568
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 676,588
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,077
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 72,045
D. Usług (účtová grupa 51) 103,942
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 140,219
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 96,464
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 9,720
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,567
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,468
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 73,490
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 272,155
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 272,155
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,660
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -92,686
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 402,838
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,389
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 279
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 279
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2,110
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,879
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,767
2. Pozostałe koszty (562A) 1,767
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 112
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 510
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -92,176
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,397
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,932
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,465
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -96,573
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31328164 TIN: 2020335691 Numer VAT: SK2020335691
 • Zarejestrowana siedziba: ISTROMEX, Nobelova 9, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 lipiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marian Trandžík predseda Križkova 953/6 Bratislava 811 04 12.04.2001
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karel Ružička Kadnárová 106 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 12.04.2001
   Ing. Emil Števo Wolkrová 41 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.04.2001
   29.04.2009Nové predmety činnosti:
   dodávka elektriny
   13.03.2004Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   26.06.2003Nové predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
   prenájom osobných motorových vozidiel
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   factoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok vykonávané nebankovým spôsobom
   prieskum trhu
   poradenská činnosť vo vyššie uvedených predmetoch podnikania
   25.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Trandžík - predseda predstavenstva Križkova 953/6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 12.04.2001
   Ing. Karel Ružička Kadnárová 106 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 12.04.2001
   Ing. Emil Števo Wolkrová 41 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.04.2001
   24.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karel Ružička Kadnárová 106 Bratislava 831 05
   Ing. Emil Števo Wolkrová 41 Bratislava 851 01
   Ing. Marian Trandžík - predseda predstavenstva Križkova 953/6 Bratislava 811 04
   17.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Trandžík - predseda predstavenstva Križkova 953/6 Bratislava 811 04
   16.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Trandžík - predseda Martinengova 36 Bratislava 811 02
   23.04.2001Nové sidlo:
   Nobelova 9 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karel Ružička Kadnárová 106 Bratislava 831 05
   Ing. Emil Števo Wolkrová 41 Bratislava 851 01
   Ing. Marian Trandžík - predseda Martinengova 36 Bratislava 811 02
   22.04.2001Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ondrej Bocko - predseda Pražská 4 Bratislava 831 01
   Ing Igor Pieš Babuškova 5 Bratislava 821 03
   Ing. Marian Trandžík Martinengova 36 Bratislava 811 02
   Ing. Elena Trenčianska Račianska 39 Bratislava 821 09
   30.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing Igor Pieš Babuškova 5 Bratislava 821 03
   29.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Krištofčák , CSc. Chemická 8 Bratislava 831 02
   19.06.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ondrej Bocko - predseda Pražská 4 Bratislava 831 01
   Ing. Jozef Krištofčák , CSc. Chemická 8 Bratislava 831 02
   Ing. Marian Trandžík Martinengova 36 Bratislava 811 02
   18.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Gallo Znievska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03
   Ing. Tomáš Kubečka Mariánska 61 Stupava 900 31
   Ing. Oskár Petrech Ipeľská 7 Bratislava 821 07
   09.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gallo Znievska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03
   Ing. Tomáš Kubečka Mariánska 61 Stupava 900 31
   Ing. Oskár Petrech Ipeľská 7 Bratislava 821 07
   Ing. Elena Trenčianska Račianska 39 Bratislava 821 09
   08.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gallo Znievska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03
   Ing. Oskár Petrech Ipeľská 7 Bratislava 821 07
   Ing. Elena Trenčianska Račianska 39 Bratislava 821 09
   Ing. Vladimír Vereš Martákovej 3 Bratislava 821 03
   30.08.1993Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   29.08.1993Zrušené sidlo:
   Dimitrovova 34 Bratislava 831 02
   15.07.1992Nové obchodné meno:
   ISTROMEX, a. s.
   Nové sidlo:
   Dimitrovova 34 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   prenájom nebytových priestorov, vrátane poskytovania iných než základných služieb s tým spojených
   sprostredkovateľská činnosť firiem v oblasti nákladnej dopravy
   zastupovanie firiem v oblasti obchodnotechnických služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb
   veľkokapacitné uskladňovanie a distribúcia tovarov
   výroba plastových obalových materiálov
   výroba obalov
   adjustačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Gallo Znievska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03
   Ing. Oskár Petrech Ipeľská 7 Bratislava 821 07
   Ing. Elena Trenčianska Račianska 39 Bratislava 821 09
   Ing. Vladimír Vereš Martákovej 3 Bratislava 821 03