Utwórz fakturę

Matlovič racing - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Matlovič racing
PIN 31328253
TIN 2020834255
Numer VAT SK2020834255
Data utworzenia 15 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Matlovič racing
Krajinská 4
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 652 €
Zysk 1 314 €
Kapitał 12 226 €
Kapitał własny 4 335 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245249249, 0911906351
Telefon(y) kom. +421903252515, 0903252515, 0918469076, 0911906351
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,030
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,690
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,690
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,690
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,539
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 426
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 426
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 950
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 52
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 898
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,163
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 36
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,127
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,801
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,801
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,030
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,649
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -665
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -665
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,314
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,381
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,971
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 4,971
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,410
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 336
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 336
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 50
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 375
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 649
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,671
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,652
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,652
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,575
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 26
D. Usług (účtová grupa 51) 2,435
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,071
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,071
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,077
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,191
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 19
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 407
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 263
2. Pozostałe koszty (562A) 263
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 144
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -388
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,689
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 375
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 375
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,314
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015