Utwórz fakturę

Port Service Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy Port Service Bratislava
PIN 31328261
TIN 2020314747
Numer VAT SK2020314747
Data utworzenia 06 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Port Service Bratislava
Prístavná 10
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 683 062 €
Zysk 56 655 €
Kapitał własny 188 939 €
Dane kontaktowe
E-mail psb@psb.sk
witryna internetowa http://www.psb.sk
Telefon(y) +421255410873, +421255410874
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 282,382
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 24,773
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,773
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,582
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 191
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 255,258
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 115
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 115
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 96,031
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 44,281
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,281
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 24,183
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,567
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 159,112
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,483
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 147,629
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,351
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,351
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 282,382
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 231,755
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 122,818
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 122,818
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,282
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,282
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 40,000
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 40,000
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56,655
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,627
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,558
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,558
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 49,069
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 44,065
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,065
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,004
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 680,476
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 683,062
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 680,476
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,586
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 608,976
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,441
D. Usług (účtová grupa 51) 520,198
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 53,914
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 39,321
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,581
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,012
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 903
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,780
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,780
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,740
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 74,086
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 143,837
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 180
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 180
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -164
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 73,922
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 17,267
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 17,267
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 56,655
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015
 • PIN :31328261 TIN: 2020314747 Numer VAT: SK2020314747
 • Zarejestrowana siedziba: Port Service Bratislava, Prístavná 10, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 lipiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Juraj Pavlis Fraňa Kráľa 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05 01.11.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  IMOBA, a.s. 40 530 € (33%) Praha 4 149 00 Česká republika
  Mierka Donauhafen Krems GmbH & Co.KG, 40 530 € (33%) Krems Rakúska republika
  FIN - MARK, spol. s r. o. 41 758 € (34%) Bratislava 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Juraj Pavlis Fraňa Kráľa 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05 Vznik funkcie: 01.11.2015
   02.08.2013Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   22.01.2013Noví spoločníci:
   IMOBA, a.s. Pyšelská 2327/2 Praha 4 149 00 Česká republika
   05.12.2008Noví spoločníci:
   FIN - MARK, spol. s r. o. Prístavná 10 Bratislava 821 09
   15.09.2008Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.12.1993Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Mierka Donauhafen Krems GmbH & Co.KG, Karl Mierka Strasse 7-9 Krems Rakúska republika
   06.07.1992Nové obchodné meno:
   Port Service Bratislava, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykládka a nakládka tovarov všetkého druhu a služby s tým spojené
   prevádzkovanie skladov pre tovar rôzneho druhu a služby s tým spojené
   nákup a predaj rozličného tovaru