Utwórz fakturę

P E G A S A - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy P E G A S A
PIN 31328393
TIN 2020343204
Numer VAT SK2020343204
Data utworzenia 20 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba P E G A S A
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 52 216 €
Zysk -85 386 €
Kapitał 412 288 €
Kapitał własny -51 047 €
Dane kontaktowe
E-mail pegasa@pegasa.sk
Telefon(y) 0254791983
Nr(y) faksu 0254791984
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 320,940
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 72,835
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 33,662
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 33,662
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 39,173
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 39,173
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 245,928
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 800
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 800
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 146,627
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 134,088
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 134,088
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 841
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 599
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,099
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 98,501
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 51,335
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 47,166
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,177
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,177
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 320,940
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -136,433
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -58,350
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 106,291
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -164,641
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -85,386
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 457,373
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -434
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -434
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 457,307
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 123,744
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 123,744
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 333,099
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 114
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 350
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 48,741
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 52,216
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 48,741
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,475
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 135,809
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 93,179
D. Usług (účtová grupa 51) 23,013
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,543
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,670
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,343
4. Koszty społeczne (527, 528) 530
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 350
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,724
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -83,593
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -67,451
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 842
O. Walutowe straty (563) 370
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 472
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -832
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -84,425
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -85,386
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015