Utwórz fakturę

H E X O F T - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy H E X O F T
PIN 31328431
TIN 2020300106
Numer VAT SK2020300106
Data utworzenia 16 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba H E X O F T
Vazovova 12
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 552 €
Zysk -1 435 €
Kapitał 32 883 €
Kapitał własny 166 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911221673
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,435
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 2,435
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,435
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 36,132
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 25,013
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 604
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,416
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 38,567
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,092
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 25,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 25,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 711
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -7,184
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,435
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,475
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 73
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 21,402
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 481
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 412
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,291
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,218
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 27,552
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 89
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 27,438
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 27,073
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 83
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,049
C. Usług (účtová grupa 51) 3,539
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 20,051
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 287
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,064
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 479
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 21,856
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 954
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 954
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -954
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -475
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,435
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31328431 TIN: 2020300106 Numer VAT: SK2020300106
 • Zarejestrowana siedziba: H E X O F T, Vazovova 12, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 lipiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Igor Burger Púpavová 691/39 Bratislava 841 04 27.10.1992
  Ing. Mgr. Vilma Burgerová Púpavová 691/39 Bratislava 841 04 05.12.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Igor Burger 18 750 € (75%) Púpavová 691/39 Bratislava 841 04
  Ing. Mgr. Vilma Burgerová 6 250 € (25%) Púpavová 691/39 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.09.2014Noví spoločníci:
   Ing. Mgr. Vilma Burgerová Púpavová 691/39 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Burger Púpavová 691/39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 27.10.1992
   Ing. Mgr. Vilma Burgerová Púpavová 691/39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 05.12.1993
   08.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 27.10.1992
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 05.12.1993
   11.02.2010Nové sidlo:
   Vazovova 12 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   10.02.2010Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   31.12.2005Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   30.12.2005Zrušené sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 811 05
   17.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 27.10.1992
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 05.12.1993
   16.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava 841 04
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   08.01.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie dát
   inštalácia a údržba programového vybavenia do počítačov
   poradenská činnosť v oblasti software, výpočtovej a kancelárskej techniky
   organizovanie vzdelávacích kurzov a školení
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti poskytovania software, nákupu a predaja výpočtovej a kancelárskej techniky
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   kúpa a predaj výpočtovej, kancelárskej techniky a software
   sprostredkovanie obchodu a obchodným vzťahov
   07.01.2002Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod s tovarom pre domácnosť, so strojmi a technickými potrebami, s nepoľnohospodárskymi medziproduktami, s pevnými, tekutými a plynovými palivami a príbuznou výrobou, s kovmi a kovovými rudami, s drevom a stavebnými materiálmi, so železiarským tovarom, s inštalatérskym a vykurovacím zariadením, s poľnohospodárskymi základmými produktami a živými zvieratami, potravinami, nápojmi a tabakom
   maloobchod s potravinami a pochutinami, zmiešaným tovarom a kozmetickým tovarom
   sprostredkovanie obchodu
   spracovanie dát a súvisiace činnosti automatizované spracovanie dát, dodávky a poradenské služby
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   vydavateľská činnosť
   školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Igor Burger Púpavová 691/39 Bratislava 841 04
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava 841 04
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   14.11.1997Nové sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava 841 04
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava 841 04
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   13.11.1997Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra
   16.02.1994Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra
   15.02.1994Zrušené sidlo:
   Laurinská 8 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Adámy Laurinská 8 Bratislava
   RNDr. Darina Adámyová Laurinská 8 Bratislava
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Adámy Laurinská 8 Bratislava
   25.02.1993Nové sidlo:
   Laurinská 8 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Adámy Laurinská 8 Bratislava
   RNDr. Darina Adámyová Laurinská 8 Bratislava
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Adámy Laurinská 8 Bratislava
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   24.02.1993Zrušené sidlo:
   Astronomická 11 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Adámy Laurinská 8 Bratislava
   RNDr. Darina Adámyová Laurinská 8 Bratislava
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Ing. Vilma Burgerová
   Ing. Karol Vöros Astronomická 11 Bratislava
   Ing. Soňa Vörösová Astronomická 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Karol Vöros Astronomická ll Bratislava
   16.07.1992Nové obchodné meno:
   H E X O F T spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Astronomická 11 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s tovarom pre domácnosť, so strojmi a technickými potrebami, s nepoľnohospodárskymi medziproduktami, s pevnými, tekutými a plynovými palivami a príbuznou výrobou, s kovmi a kovovými rudami, s drevom a stavebnými materiálmi, so železiarským tovarom, s inštalatérskym a vykurovacím zariadením, s poľnohospodárskymi základmými produktami a živými zvieratami, potravinami, nápojmi a tabakom
   maloobchod s potravinami a pochutinami, zmiešaným tovarom a kozmetickým tovarom
   sprostredkovanie obchodu
   spracovanie dát a súvisiace činnosti automatizované spracovanie dát, dodávky a poradenské služby
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   vydavateľská činnosť
   školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Adámy Laurinská 8 Bratislava
   RNDr. Darina Adámyová Laurinská 8 Bratislava
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Ing. Vilma Burgerová
   Ing. Karol Vöros Astronomická 11 Bratislava
   Ing. Soňa Vörösová Astronomická 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Karol Vöros Astronomická ll Bratislava