Utwórz fakturę

HOSPING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HOSPING
PIN 31328474
TIN 2020317057
Numer VAT SK2020317057
Data utworzenia 17 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HOSPING
Bajkalská 29
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 231 558 €
Zysk 58 146 €
Kapitał 121 212 €
Kapitał własny 29 519 €
Dane kontaktowe
E-mail hosping@isternet.sk
Telefon(y) 0243427652, 0243427653, 0243427654
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 94,717
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 94,717
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,693
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 22,693
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,693
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1,222
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 1,222
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 70,802
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 149
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 70,653
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 94,717
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 65,479
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 30
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 30
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,146
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,238
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,612
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,612
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 26,626
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,543
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,543
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,640
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,060
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 651
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,732
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 227,968
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 231,558
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 227,968
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,590
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 157,019
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,805
D. Usług (účtová grupa 51) 130,593
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 22,416
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,080
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,660
4. Koszty społeczne (527, 528) 676
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 197
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 74,539
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 93,570
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 358
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 353
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 325
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 325
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 33
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 74,572
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,426
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 16,426
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 58,146
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31328474 TIN: 2020317057 Numer VAT: SK2020317057
 • Zarejestrowana siedziba: HOSPING, Bajkalská 29, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 lipiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing.Arch. Juraj Dubay Klemensova 2527/10 Bratislava 811 09 24.10.2009
  Juraj Varjú Leninova 133 Veľké Úľany 18.05.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Juraj Varjú 1 328 € (20%) Leninova 133 Veľké Úľany
  Ing. Zuzana Šrámová 1 328 € (20%) Priehradná 37 Bratislava 821 07
  Ing. Eva Hlavatá 1 328 € (20%) Bernolákovo 900 27
  Ing. arch. Juraj Dubay 1 328 € (20%) Bratislava 811 09
  Ing. Pavol Kalivoda 1 328 € (20%) Veľké Leváre
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.10.2009Nové sidlo:
   Bajkalská 29 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Šrámová Priehradná 37 Bratislava 821 07
   Ing. Eva Hlavatá Potočná 71 Bernolákovo 900 27
   Ing. arch. Juraj Dubay Klemensova 2527/10 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.Arch. Juraj Dubay Klemensova 2527/10 Bratislava 811 09
   23.10.2009Zrušené sidlo:
   Pažítkova 4 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Šrámová Mierová 40 Bratislava
   Ing. Eva Hlavatá Novohorská 36 Bratislava
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.Arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   18.05.2000Nové sidlo:
   Pažítkova 4 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   projekčná činnosť
   inžinierska činnosť
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním osobitných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prenájom strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Juraj Varjú Leninova 133 Veľké Úľany
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre
   Ing. Zuzana Šrámová Mierová 40 Bratislava
   Ing. Eva Hlavatá Novohorská 36 Bratislava
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Varjú Leninova 133 Veľké Úľany
   Ing.Arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   17.05.2000Zrušené sidlo:
   Nerudova 85 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   projekčná činnosť
   inžinierska činnosť
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Ing. Eva Hlavatá Novohorská 36 Bratislava
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre
   Ing. Zuzana Šrámová Mierová 40 Bratislava
   Juraj Varjú Leninova 133 Veľké Úľany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre
   13.11.1997Noví spoločníci:
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Ing. Eva Hlavatá Novohorská 36 Bratislava
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre
   Ing. Zuzana Šrámová Mierová 40 Bratislava
   Juraj Varjú Leninova 133 Veľké Úľany
   12.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bzdúch Uránová 3 Bratislava
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Ing. Eva Hlavatá Novohorská 36 Bratislava
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre
   Ing. Zuzana Šrámová Čmelíkova 9 Bratislava
   Juraj Varjú Z. Fábryho 501 Veľké Úľany
   27.05.1994Nové sidlo:
   Nerudova 85 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   projekčná činnosť
   inžinierska činnosť
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.05.1994Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   projekčná činnosť
   inžinierska činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.07.1992Nové obchodné meno:
   HOSPING spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projekčná činnosť
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bzdúch Uránová 3 Bratislava
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Ing. Eva Hlavatá Novohorská 36 Bratislava
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre
   Ing. Zuzana Šrámová Čmelíkova 9 Bratislava
   Juraj Varjú Z. Fábryho 501 Veľké Úľany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre