Utwórz fakturę

SEDVEN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SEDVEN
PIN 31328504
TIN 2020350288
Numer VAT SK2020350288
Data utworzenia 17 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SEDVEN
Tematinská 5
85105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 22 383 €
Zysk 3 489 €
Kapitał 64 698 €
Kapitał własny 30 464 €
Dane kontaktowe
E-mail sedven@nextra.sk
witryna internetowa http://www.sedven.sk
Telefon(y) +421263536491
Telefon(y) kom. +421905604975
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 48,200
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,568
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,568
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,568
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 45,362
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,077
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 1,077
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 37,052
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 37,052
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,052
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 157
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 157
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,076
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 503
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,573
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 270
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 270
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 48,200
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,952
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,383
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,383
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,457
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 1,457
2. Inne fundusze (427, 42X) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 18,984
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 63,551
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -44,567
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,489
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,004
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,004
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,995
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,995
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,009
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 244
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 244
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 22,383
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 22,383
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 22,383
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,559
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,761
D. Usług (účtová grupa 51) 2,856
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 356
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 572
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 572
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,824
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,766
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 326
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 326
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -326
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,498
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,009
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,009
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,489
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31328504 TIN: 2020350288 Numer VAT: SK2020350288
 • Zarejestrowana siedziba: SEDVEN, Tematinská 5, 85105, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 lipiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava 02.10.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vendelín Sedláček 5 311 € (80%) Znievska 6 Bratislava
  Mária Sedláčková 1 328 € (20%) Znievska 6 Bratislava 851 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   Mária Sedláčková Znievska 6 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   01.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   Mária Sedláčková Znievska 6 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   12.03.1996Nové sidlo:
   Tematinská 5 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   Mária Sedláčková Znievska 6 Bratislava 851 06
   11.03.1996Zrušené sidlo:
   Topolčianska, športová hala Bratislava 851 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   17.07.1992Nové obchodné meno:
   SEDVEN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Topolčianska, športová hala Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   staviteľ
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie pláže
   Noví spoločníci:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava