Utwórz fakturę

PLAN - SERVIS - FRIDECZKY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PLAN - SERVIS - FRIDECZKY
PIN 31328610
TIN 2020294111
Data utworzenia 21 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PLAN - SERVIS - FRIDECZKY
Klariská 7
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 48 480 €
Zysk 2 073 €
Kapitał 49 184 €
Kapitał własny 44 293 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 52,246
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52,246
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 52,246
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 46,367
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 36,991
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,073
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,879
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,321
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 150
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,243
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 913
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,558
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 48,480
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 48,480
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 45,649
C. Usług (účtová grupa 51) 2,361
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 43,190
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 98
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,831
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 46,119
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 178
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 178
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -174
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,657
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 584
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,073
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4240954.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31328610 TIN: 2020294111
 • Zarejestrowana siedziba: PLAN - SERVIS - FRIDECZKY, Klariská 7, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 lipiec 1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Johannes Franciscus Frideczky 6 639 € (100%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Heléne Boell Barelli Str. 1 A Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Johannes Franciscus Frideczky Klariská 7 Bratislava
   Heléne Boell Barelli Str. 1 A Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Johannes Franciscus Frideczky - riaditeľ spoločnosti Klariská 7 Bratislava
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Johannes Franciscus Frideczky Klariská 7 Bratislava
   Heléne Boell Barelli Str. 1 A Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Johannes Franciscus Frideczky - riaditeľ spoločnosti Klariská 7 Bratislava
   15.05.1995Nové sidlo:
   Klariská 7 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Johannes Franciscus Frideczky Klariská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Johannes Franciscus Frideczky - riaditeľ spoločnosti Klariská 7 Bratislava
   14.05.1995Zrušené sidlo:
   Biela 6 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Frideczky Červenej armády 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Frideczky - riaditeľ spoločnosti Červenej armády 10 Bratislava
   30.11.1992Nové predmety činnosti:
   bytová výstavba
   stavba ostatných budov
   architektonické a inžinierské poradenstvo a pod. technické služby
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   29.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   bytová výstavba
   stavba ostatných budov
   architektonické a inžinierské poradenstvo a pod. technické služby
   21.07.1992Nové obchodné meno:
   PLAN - SERVIS - FRIDECZKY spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Biela 6 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   bytová výstavba
   stavba ostatných budov
   architektonické a inžinierské poradenstvo a pod. technické služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Frideczky Červenej armády 10 Bratislava
   Heléne Boell Barelli Str. 1 A Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Frideczky - riaditeľ spoločnosti Červenej armády 10 Bratislava