Utwórz fakturę

ESAB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ESAB
PIN 31328628
TIN 2020316793
Numer VAT SK2020316793
Data utworzenia 17 lipiec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ESAB
Trnavská 70
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 435 531 €
Zysk 177 644 €
Kapitał 722 226 €
Kapitał własny 456 516 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244454494, +421249103734, +421249103711
Telefon(y) kom. +421904615754
Nr(y) faksu 0249103734
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 562,918
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 70,487
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 70,487
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 70,487
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 485,964
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 50,113
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 6,616
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 17,179
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 26,318
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 403,765
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 403,765
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 403,765
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 32,086
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,927
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 23,159
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,467
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,749
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,718
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 562,918
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 195,904
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,600
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,600
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 177,644
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 367,014
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -524
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -524
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 363,222
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 148,715
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 148,715
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 160,700
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,318
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 26,530
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,859
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,316
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,316
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,435,194
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,435,531
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 751,643
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 674,253
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 351
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,784
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,205,754
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 689,966
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 122,269
D. Usług (účtová grupa 51) 157,803
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 211,080
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 152,631
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 52,836
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,613
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,763
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,883
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,883
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,990
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 229,777
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 456,209
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 14
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 14
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 241
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 241
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -227
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 229,550
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 51,906
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 51,906
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 177,644
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31328628 TIN: 2020316793 Numer VAT: SK2020316793
 • Zarejestrowana siedziba: ESAB, Trnavská 70, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 lipiec 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava 821 07 28.02.1994
  Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava 841 07 28.02.1994
  Ing. Branislav Kiaba Dlhá 637/2 Zálesie 900 28 28.02.1994
  Ing. Ľubomír Lehocký Kovácsova 336/76 Bratislava - Rusovce 851 10 01.12.1993
  Ing. Peter Bednár Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 01 22.04.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Belko 3 320 € (20%) Rajecká 3 Bratislava 821 07
  Ing. Roman Buday 3 320 € (20%) Eisnerová 38 Bratislava 841 07
  Ing. Branislav Kiaba 3 320 € (20%) Dlhá 637/2 Zálesie 900 28
  Ing. Ľubomír Lehocký 3 320 € (20%) Kovácsova 336/76 Bratislava - Rusovce 851 10
  Ing. Peter Bednár 3 320 € (20%) Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Kiaba Dlhá 637/2 Zálesie 900 28
   Ing. Ľubomír Lehocký Kovácsova 336/76 Bratislava - Rusovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kiaba Dlhá 637/2 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 28.02.1994
   Ing. Ľubomír Lehocký Kovácsova 336/76 Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 01.12.1993
   18.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava 851 07
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 28.02.1994
   Ing. Ľubomír Lehocký Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 01.12.1993
   20.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.02.1994
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 28.02.1994
   Ing. Peter Bednár Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 22.04.1996
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 28.02.1994
   Ing. Ľubomír Lehocký Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 01.12.1993
   19.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bednár Vlastenecké nám. 10 Bratislava
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lehocký Ľubovnianska 4 Bratislava
   20.07.2000Nové sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava 841 07
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava 851 07
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava
   19.07.2000Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Branislav Kiaba Podzáhradná 13 Bratislava
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava
   24.07.1996Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bednár Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Branislav Kiaba Podzáhradná 13 Bratislava
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bednár Vlastenecké nám. 10 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lehocký Ľubovnianska 4 Bratislava
   23.07.1996Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Branislav Kiaba Podzáhradná 13 Bratislava
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Lehocký Ľubovnianska 4 Bratislava
   21.03.1995Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Branislav Kiaba Podzáhradná 13 Bratislava
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava
   20.03.1995Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 824 77
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Ing. Branislav Kiaba Podzáhradná 13 Bratislava
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava
   Ing. Ladislav Pápay Rajecká 1 Bratislava
   Helmut Müller Bonhoefferweg 21 D Erlangen 8520 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.01.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Lehocký Ľubovnianska 4 Bratislava
   04.01.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay
   17.07.1992Nové obchodné meno:
   ESAB spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 824 77
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   nákup a predaj elektrických strojov a komponentov
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Ing. Branislav Kiaba Podzáhradná 13 Bratislava
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava
   Ing. Ladislav Pápay Rajecká 1 Bratislava
   Helmut Müller Bonhoefferweg 21 D Erlangen 8520 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Pápay